Definitie bankgift

Wat is een bankgift?

Een bankgift is eigenlijk niets meer dan een loutere overschrijving op de rekening van een begunstigde. Het kan hierbij gaan om geld, maar evenzeer om aandelen of effecten. Het essentiële aan een bankgift is dat de overschrijving gebeurt onder het mom van een schenking en er dus geen tegenprestatie wordt verwacht. Ook hoort de bankgift onherroepelijk te zijn.

Je stelt best een document op

Alhoewel zo’n bankgift heel eenvoudig lijkt te zijn, is het toch aangewezen om hier een document voor op te stellen. Dankzij zo’n document voorkomt u discussies: het gaat wel degelijk om een ‘onherroepelijke’ overdracht. Ook ten opzichte van de fiscus sta je natuurlijk een stuk sterker.

Onherroepelijk is niet onvoorwaardelijk

Een schenking hoort onherroepelijk te zijn, maar te vaak wordt zo’n bankgift ook als onvoorwaardelijk aanzien Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld gewoon overeenkomen dat, indien de begiftigde komt te overlijden vooraleer jij zelf sterft, het geld gewoon naar jou terugkeert. Het voordeel: zoonlief krijgt dan wel het geld tijdens zijn leven, maar uw gevreesde schoondochter gaat op het einde niet met de centen lopen. Uiteraard zal ook hier een geregistreerd document zich opdringen.