Definitie Hof van Justitie

Definitie Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie is het gerechtelijk orgaan die ervoor zorgt dat het Europees recht in alle EU-landen op een gelijke manier wordt toegepast én dat de landen en instellingen zich aan die wetgeving houden. Bovendien regelt het ook juridische geschillen tussen de EU-instellingen en de nationale regeringen en kunnen particulieren en organisaties, in bepaalde omstandigheden, zaken bij hen instellen.

Logo van het Europees Hof van Justitie
Logo van het Europees Hof van Justitie

Bevoegdheden van het Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie doet uitspraken over zaken die bij hen aanhangig zijn. In de praktijk gaat het meestal over volgende zaken:

  • De interpretatie van wetgeving (prejudiciële beslissing): het beantwoorden van vragen van nationale rechters;
  • De handhaving van wetgeving: landen die EU-wetgeving niet respecteren aanmanen of, indien ze de regels niet aanpast, uiteindelijk geldelijk sanctioneren;
  • Het vernietigen van Europese Wetgeving indien het in strijd is met de EU-verdragen of met de grondrechten;
  • Het afdwingen van maatregelen indien de Raad, het Parlement en de Commissie in bepaalde omstandigheden geen standpunt innemen;
  • Het sanctioneren van een EU-instelling (schadevergoeding).

Samenstelling van het Europees Hof van Justitie

 Het Europees Hof van Justitie bestaat uit twee gerechten, namelijk:
  • Het Hof van Justitie: ter behandeling prejudiciële beslissingen, beroepszaken en bepaalde nietigverklaringen
  • Het Gerecht: ter behandeling van zaken van particulieren, bedrijven en EU-regeringen.

De rechters en de advocaat van het Europees Hof van Justitie werden benoemd voor een zesjarige termijn.

Werking van het Hof van Justitie

De werking van het Europees Hof van Justitie verloopt aan de hand van twee fasen, namelijk:

  • Een schriftelijke fase: de partijen dienen een schriftelijke verklaring in. De rechter-rapporteur vat de ingediende verklaringen samen in de algemene zitting van het Hof. Het Hof besluit dan hoeveel rechters de zaak zullen behandelen en of er een hoorzitting moet worden gehouden.
  • Een mondelinge fase: in de ze fase kunnen de advocaten hun pleidooi houden voor de rechters en de advocaat-generaal. Die laatste twee kunnen vragen stellen aan de advocaat.