Definitie Recht van Hoger bod

Definitie Recht van Hoger Bod

Definitie recht van hoger bod: Het recht van hoger bod is een voorwaarde waaronder de openbare verkoop van plaatsvinden. Deze opschortende voorwaarde van afwezigheid van een hoger bod, geeft de geïnteresseerde de kans om, binnen een termijn van vijftien dagen na de openbare zitting, toch een hoger bod uit te brengen.  In de praktijk zal dan een tweede zitting moeten volgen.

Voorwaarden recht van hoger bod

Uiteraard vereist bovenstaande definitie van het recht van hoger bod een extra woordje uitleg. Aan volgende voorwaarden dient voldaan te zijn om het recht van hoger bod uit te oefenen:

  • Het hoger bod moet binnen vijftien dagen na de eerste zitting worden uitgebracht bij de notaris;
  • De termijn wordt geafficheerd en loopt van middernacht tot middernacht en omvat ook het weekend en eventuele feestdagen. Is de laatste dag echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn wél verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Het recht van hoger bod moet geafficheerd zijn op de affiches en de aankondigingen (gelet op het verdwijnen van het recht van hoger bod bij de gerechtelijke verkoop);
  • Het hoger bod moet minimaal 10% hoger zijn dan het hoogste bod op de eerste zitting. Echter moet het nooit hoger zijn dan 6.200 euro, maar mag het anderzijds ook nooit lager zijn dan 250 euro.

Geen recht van hoger bod meer bij gerechtelijke openbare verkopen

Op 13 juli 2017 koos de Kamer van Volksvertegenwoordigers ervoor om het recht van hoger bod bij een gerechtelijke openbare verkoop, stop te zetten. Het gaat hier onder andere om de verkoop ten gevolge van een faillissement, beslag of collectieve schuldenregeling (niet limitatief).

Het gevolg: de toewijzing zal nu in één zitting gebeuren en de hoogste bieder zal het aangeboden goed ook effectief verwerven.

De reden van de omvorming zou voornamelijk financiële redenen hebben. Zo betekent het een besparing op deurwaarderskosten, een vermindering van de werklast voor de notaris en een grotere mate van zekerheid.

Het Koninklijk Besluit voorziet in een inwerkingtreding op 1 mei 2018, alhoewel er ook nog een vroegere datum van inwerkingtreding kan gecommuniceerd worden.

Meer informatie: Verdwijnt het recht van hoger bod bij openbare verkopen?