Definitie Registratierechten

Definitie Registratierechten

De registratierechten vormen een belasting die door de Staat geheven wordt ten gevolge van de registratie van een akte of een geschrift in een register. Het meest voorkomend voorbeeld is het registratierecht bij de aankoop van een woning.

Drie soorten registratierechten

In Vlaanderen kennen wij drie soorten registratierechten, namelijk:

 • De evenredige registratierechten: deze rechten zijn telkens een percentage van een bedrag
  • Bij verkoop, ruil of verkoop van onroerende goederen of het vruchtgebruik: 10% (Vlaanderen);
  • Bij verhuur van onroerende goederen, behalve voor huisvesting: 0,2 % op huursom en lasten;
  • Hypotheekvestiging: 1% (er zijn tevens afwijkingen: 0,5%)
  • Openbare verkoop van lichamelijke roerende goederen: 5% op de prijs en de lasten
  • Schenkingsrecht: tarief verschilt van Gewest tot Gewest
 • Specifieke vaste rechten: een te betalen vast bedrag afhankelijk van de aard van de akte
  • Bijvoorbeeld: akte van protest, vergunning tot verandering van de voornaam, …
 • Het algemeen vast recht: 50 EUR voor akten die niet in het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten vermeld staan
  • Bijvoorbeeld: huwelijkscontracten en testamenten.