Definitie Schuldeiser

Een schuldeiser is een (rechts)persoon die een opeisbare verplichting (schuld) heeft ten opzichte van een andere persoon (schuldenaar). De schuldeiser kan dan ook van de schuldenaar eisen dat hij “iets doet”, “iets niet doet” of “iets geeft”.

Meestal ontstaat de verhouding schuldeiser-schuldenaar ten gevolge van een overeenkomst. Weet dat beide begrippen in de praktijk heel vloeiend overlopen.

Een praktisch voorbeeld

Persoon X (leverancier) en persoon Y (afnemer) tekenen een contract waarbij Y goederen zal leveren nadat X het voorschot van 20% binnen de week overstort naar de rekening van Y.

  • In eerste instantie zal Y de overboeking van het voorschot ten opzichte van X kunnen vorderen. In dit geval is Y de schuldeiser en X de schuldenaar.
  • Na betaling van het voorschot kan X de levering van Y vorderen. Nu is X de schuldeiser en Y de schuldenaar.
  • Na levering zal Y het resterend bedrag (80%) van X kunnen vorderen. De rollen zijn nu opnieuw omgekeerd (Y is schuldeiser, X is schuldenaar).