Definitie verjaringstermijn

Wat is een verjaringstermijn

Om te weten wat een verjaringstermijn exact is, verwijzen we in de eerste plaats naar artikel 2219 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel omschrijft de verjaring als volgt: “Verjaring is een middel om, door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, iets te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden.”

De verjaringstermijn zelf is in dit geval de termijn die nodig is, oftewel de duur die nodig is om na “een zekere tijd” iets “te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden”.

Wat is het doel van een verjaringstermijn

Het voornaamste doel van deze termijn is om een portie rechtszekerheid in te bouwen. Op die manier wordt vermeden dat er na een onredelijke periode,  de tijd tussen het ingaan van de termijn en het huidige moment, nog steeds  vorderingen worden ingesteld. Voor de verweerder is het immers nog heel moeilijk om het bewijs te leveren van al die jaren terug, laat staan dat hij zich nog alles kan herinneren.

Opgelet: de verjaring raakt niet de openbare orde

Zo kunnen partijen in een overeenkomst afwijkende regels bepalen. Echter kunnen zij niet:

  • Vooraf afstand doen van het recht op verjaring;
  • De voorwaarden voor verjaring aanpassen;
  • Een langere termijn bedingen.

Wat is dus wel mogelijk? Een kortere verjaringstermijn instellen dan deze die de wet hanteert.

Weet trouwens dat de verjaring wél de openbare orde raakt in strafzaken.