Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalZiekte en verzorging

300 euro coronapremie voor mensen in kwetsbare posities

De tijdelijke premie is er voor de zwaksten in de samenleving. Het gaat om zij die een sociale bijstandsuitkering ontvangen. Het gaat daarbij om zij die recht hebben op een leefloon, maar ook op gerechten op financiële hulpverlening van het OCMW, een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) of een IG (gewaarborgd inkomen voor bejaarden).

Tijdelijke coronapremie

De tijdelijke coronapremie bedraagt 50 euro per maand. Zij wordt toegekend voor de maanden juli, augustus, september, oktober, november en december. De premie wordt wel maar een keer uitbetaald over de verschillende uitbetalingsinstellingen heen. Iemand die in meerdere categorieën valt, zal de premie dus maar 1 keer per maand krijgen. Op die manier kan de premie oplopen tot maximaal 300 euro (6 x 50 euro). De premie is niet vatbaar voor overdracht of beslag en wordt vrijgesteld van alle sociaalrechtelijke of fiscale inhoudingen.

Nu het KB in het Belgisch Staatsblad is verschenen, kunnen de uitbetalingen spoedig volgen.

Volgorde bij verschillende sociale bijstandsuitkeringen

Bij het overlijden van de gerechtigde kan de premie als achterstal worden uitgekeerd, net zoals dat ook het geval is voor de basisuitkering op basis waarop ze wordt toegekend. Met andere woorden: de toekenningsregels volgen de regels van de basisuitkering. Omdat de premie tegelijkertijd maar op basis van één basisuitkering kan worden uitbetaald, hanteert men daarbij volgende volgorde:

  • Betaling op basis van de IGO of IG
  • Betaling op basis van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap
  • Betaling op basis van leefloon of OCMW-steun

Deze volgorde is ook belangrijk voor de exacte toepassingsmodaliteiten. Naargelang het type sociale bijstandsuitkering op basis waarvan de premie wordt toegekend, gelden er vaak een aantal specifieke regels. Bij een betaling op basis van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap is het bijvoorbeeld vereist dat eerst het recht op een invaliditeitsuitkering is toegekend vooraleer de premie wordt uitbetaald.

Uiteraard verschilt ook de uitbetalingsinstelling. In het eerste geval zal het de Federale Pensioendienst zijn die de uitbetaling regelt. In de andere twee gevallen zijn het respectief de Directie-Generaal Personen met een Handicap en de OCMW’s.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie