De burgerOvereenkomsten

Alles wat je moet weten over beëdigde vertalingen

Wanneer je te maken hebt met officiële documenten die vertaald moeten worden, heb je wellicht een beëdigde vertaling nodig. Maar wat is dat eigenlijk en hoe werkt het? In dit artikel bespreken we de belangrijkste zaken rondom beëdigde vertalingen, zoals wanneer je zo’n vertaling nodig hebt en waar je op moet letten.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gedaan door een beëdigd vertaler. Dit is een vertaler die is ingeschreven het nationaal register in België of in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) in Nederland.

Om beëdigd vertaler te worden, moet men een professionele eed afleggen voor de voorzitter van het Hof van Beroep. Dit houdt meteen ook in dat de vertaler zich verbindt tot onder meer geheimhouding, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Een beëdigde vertaler is bevoegd om officiële documenten te vertalen, zoals diploma’s, juridische stukken, adoptieakten enzovoort.

Wanneer heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig als je in België officiële documenten uit een ander land wilt gebruiken of omgekeerd. Bijvoorbeeld als je een buitenlands diploma wilt laten erkennen in België of als een buitenlandse huwelijksakte ook hier rechtsgeldige gevolgen moet hebben.

Bij dergelijke documenten is het belangrijk dat de vertaling accuraat en betrouwbaar is, en dat deze wordt gelegaliseerd. Dit laatste zorgt ervoor dat het geldig is voor de betreffende instanties.

Prijs van een beëdigde vertaling

Wat een beëdigde vertaling kost, is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de taalcombinatie speelt een rol. Reken op ongeveer 30 tot 60 euro per pagina bij courante taalcombinaties. Bij minder courante talen waarbij er slechts weinig beëdigde vertalers zijn, liggen de kosten over het algemeen hoger en betaal je ongeveer 75 tot 125 euro per pagina.

De vrije markt speelt met andere woorden een belangrijke rol. Ook de moeilijkheidsgraad, het volume en de gewenste levertermijn kunnen de prijs van een beëdigde vertaling bepalen. Voor een online verzorgde beëdigde vertaling kan je momenteel alleen terecht bij Fairlingo. Daar ontvang je al binnen dertig seconden een online offerte en weet je dus vooraf wat de beëdigde vertaling je zal kosten.

Geldigheid van een beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling moet aan een aantal verplichte eisen voldoen om geldig te zijn. Deze eisen zijn opgenomen in artikel 555/11, § 4 Ger.W.

Zo moet de vertaling onder andere de titel van de beëdigd vertaler, de voornaam en naam van de vertaler, het identificatienummer en het opschrift “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het ….. Gedaan te …… op …….” bevatten.

Sinds 1 december 2022 is ook een elektronische handtekening vereist bij officiële documenten voor gebruik in België. De legalisatie van vertalingen voor gebruik in het buitenland verloopt via de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Een beëdigde vertaler met een elektronische handtekening kan de vertaling meteen doorsturen naar de FOD Buitenlandse Zaken.

Bevoegdheid van de beëdigd vertaler

Een beëdigd vertaler is alleen bevoegd om te vertalen voor de talencombinatie waarvoor hij of zij in het nationaal register is opgenomen. Als een beëdigd vertaler zijn boekje te buiten gaat, kan hij of zij worden bestraft met een schorsing of een schrapping uit het register. Dit in het verleden reeds flink bekritiseerde register biedt klanten en overheden de mogelijkheid om na te gaan of een vertaler al dan niet voldoet aan de regels. Hierbij kan worden gezocht op de naam en/of het identificatienummer van de vertaler.

Als je een klacht hebt over een beëdigd vertaler, kun je dit melden bij het nationaal register van gerechtsdeskundigen en van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. Dit doe je per e-mail via NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be.

Hierbij is het belangrijk om de naam, voornaam en het identificatienummer van de vertaler te vermelden. Bij contractuele geschillen kun je naar de rechtbank stappen. Het is altijd verstandig om vooraf te controleren of de vertaler bevoegd is om de betreffende documenten te vertalen, zodat je problemen kunt voorkomen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie