EconomieFiscaalStraf

Belastingcontrole op de weg: zoveel moet je betalen als ze jouw wagen takelen

Regelmatig doen de controleurs van de Vlaamse Belastingdienst controles op de openbare weg. Zij gaan na of de chauffeur hun belasting op de inverkeerstelling, de verkeersbelasting, de kilometerheffing of het eurovignet wel betaalden. Is dit niet het geval? Dan moet de chauffeur, inclusief interesten, kosten en de boete, dit meteen betalen. Doet de chauffeur dit niet? Dan zal de controleur een PV opstellen en het voertuig door een erkende takelfirma laten takelen. Die kosten zijn ten laste van de belastingschuldige. De belastingschuldige heeft vervolgens een week de tijd om alles te betalen, anders zal de gerechtsdeurwaarder het voertuig in beslag nemen.

In het Belgisch Staatsblad is nu de tarieflijst gepubliceerd voor zowel het takelen als stallen van voertuigen in 2019.

Kostprijs takelen en stallen van voertuigen < 3,5 T (2019)

Hier hanteert men een tarief van 83,82 euro exclusief btw (€ 101,42 incl. btw) voor het takelen van voertuigen van maandag tot vrijdag (8u-20u), met uitzondering van feestdagen. Op feestdagen, tijdens weekenddagen of tussen 20u en 8u, gaat het om een tarief van 125,18 euro exclusief btw (€ 151,47 incl. btw).

Hierin zit de dag van de takeling en de verplaatsing tot 15 kilometer begrepen. Is er een verdere verplaatsing noodzakelijk? Dan rekent men in het eerste geval (weekdagen overdag m.u.v. feestdagen) een tarief aan van 1,42 euro excl. btw (€ 1,72 incl btw) per kilometer vanaf de vijftiende kilometer. In het tweede geval wordt dat bedrag opgetrokken tot 2,12 euro per kilometer (€ 2,57 incl. btw).

Het tarief voor de staanplaats is afhankelijk van het type voertuig en de vraag of de staanplaats zich binnen/overdekt of buiten bevindt. Voor bromfietsen en motors gaat het om respectievelijk 1,42 euro (€ 1,72 incl. btw) en 0,70 euro (€ 0,85 incl. btw) per dag. Bij een bestelwagen loopt die prijs dan weer op tot respectief 2,83 euro (€  3,42 incl. btw) en 1,42 euro per dag (€ 1,72 incl. btw).

Kostprijs takelen en stallen van voertuigen > 3,5 T (2019)

Voor vrachtwagens, autobussen en andere voertuigen vanaf 3,5 T gelden hogere tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximaal toegelaten massa. Voor een voertuig met een MTM van 6 T rekent men bijvoorbeeld 167,64 euro (€ 202,84 incl. btw) aan voor het takelen op een weekdag en € 2,51 (€ 3,04 incl. btw) stallingskost voor een buitenstaanplaats. Bij een voertuig met een MTM van 20 T loopt dat al op tot maximaal 304,79 euro (€ 368,80 incl. btw) en 5,60 euro per dag (€ 6,78 incl. btw).

Berekeningswijzer kostprijs taken en stallen van voertuigen  (2019)

De forfaitaire bedragen die hierboven zijn weergegeven, betreffen maximumbedragen. Het erkende bedrijf kan met andere woorden goedkopere tarieven hanteren. De tarieflijst is enkel van toepassing op de facturen die men richt aan Vlabel. Zij zullen die bedragen echter wel bij de belastingschuldige verhalen.

Om het tarief te bepalen, moet je kijken naar het dag en het uur van de oproep door de controleur. Indien de oproep om 7u59 zou gebeuren en de takeldienst er pas een uur later is, is toch het hoger tarief van toepassing.

Voor de berekening van het aantal dagen van de stalling, begint de periode te lopen vanaf de dag na het takelen van het voertuig en dit tot de dag van het vertrek ervan.

Hoewel de stallingskosten afhankelijk zijn van de binnen- of buitenstalling, mag dit niet naar willekeur van de erkende takeldienst gebeuren. In principe is het altijd het standaardtarief voor buitenplaatsing dat van toepassing is, ook wanneer de takeldienst de wagen vrijwillig binnen zou plaatsen. Enkel indien Vlabel uitdrukkelijk de opdracht geeft om het voertuig binnen te stallen, mag men het hoger tarief hanteren.

Wat bij beslag van het getakelde voertuig?

Zoals eerder gesteld heb je een week de tijd om alles te betalen. In het andere geval zal men het voertuig openbaar verkopen. De opbrengsten van die verkoop zal men gebruiken om boetes, interesten, invorderingskosten, takelkosten, stallingskosten en de nog niet betaalde belastingen te vergoeden. Blijft er een restwaarde over? Dan behoort dit aan de belastingschuldige toe.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie