EconomieFiscaal

Belastingvermindering onderhoud en restauratie beschermd onroerend erfgoed in 2018

Wanneer je als eigenaar investeert in de restauratie en/of het onderhoud van een beschermd onroerend erfgoed, kan je in Vlaanderen genieten van een vermindering van de personenbelasting. Ook in 2018 blijft dat nog steeds het geval. Wel wijzigt het decreet van 20 april 2018 enkele toekenningsvoorwaarden en de te volgen procedure. De nieuwe regels gelden voor uitgaven die gedaan werden vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019).

Hogere belastingvermindering bij onderhoud & restauratie beschermd onroerend erfgoed

In de eerste plaats zal het percentage van de belastingvermindering stijgen naar 40 % (in plaats van 30 %). Die belastingvermindering zal bovendien per onroerend goed worden toegekend en niet meer per belastingplichtige. Ook de berekeningsbasis wordt verhoogd naar 100% van de restauratie- en onderhoudsuitgaven (excl. btw), in plaats van 50 %.

Echter legt de decreetgever een maximale belastingvermindering op van 25.000 euro per onroerend goed. Let wel: wanneer meerdere belastingplichtigen samen eigenaar zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond beperkt volgens hun eigendomsaandeel. Voor echtgenoten zal een proportionele omdeling in functie van het belastbaar inkomen van elk van de partners gehanteerd worden.

De jaarlijkse indexering van het bedrag van de belastingvermindering voor onderhoud en restauratie van een beschermd onroerend erfgoed, wordt eveneens geschrapt. Alsook zal je als eigenaar de belastingvermindering niet langer kunnen cumuleren met:

  • Een erfgoedpremie;
  • Een subsidie;
  • Een onderzoekspremie.

Vroeger kon je nog het gedeelte van de uitgaven dat niet gedekt werd door een premie inbrengen voor de belastingvermindering. Dat behoort niet langer tot de mogelijkheden. Het loont dan ook de moeite om vooraf na te gaan wat het meest voordelig is.

Wijziging voorwaarden belastingvermindering onderhoud & restauratie beschermd onroerend erfgoed

Het decreet voorziet eveneens in enkele wijzigingen wat betreft de voorwaarden tot de toekenning van de belastingvermindering. Zo zal de belastingvermindering ook op vruchtgebruikers, erfpachthouders en opstalhouders van toepassing kunnen zijn. De belastingvermindering geldt bovendien voor ieder type beschermd onroerend erfgoed en niet langer alleen voor het gebouwd beschermd onroerend erfgoed. De voorwaarde dat het niet verhuurd mag zijn, wordt eveneens geschrapt.

Tot slot geeft het decreet ook aan dat de belastingvermindering niet mogelijk is voor uitgaven die (i) werkelijke beroepskosten betreffen, (ii) recht geven op investeringsaftrek, (iii)  in aanmerking komen voor belastingvermindering voor uitgaven betaald voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid of (iv)  in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor uitgaven betaald voor de vernieuwing van een woning die de eigenaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. Dat laatste is natuurlijk een belangrijke toevoeging, gezien het erfgoed volgens de nieuwe regels ook verhuurd mag zijn.

Attest voor verkrijgen belastingvermindering bij onderhoud & restauratie beschermd onroerend erfgoed

Je kan enkel een belastingvermindering verkrijgen indien je ook een attest kan voorleggen. Voor uitgaven gedaan in 2018 laat het agentschap Onroerend Erfgoed weten dat die attesten aangevraagd kunnen worden tot 15 januari 2019. Meer informatie vind je op hun website.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie