De burgerLeven & Wonen

CD&V wil het recht op internet in de Grondwet opnemen

In een nieuw wetsvoorstel stelt CD&V voor om de toegang tot internet tot een grondrecht te verheffen. Daarvoor wil het artikel 23 van de Grondwet aanvullen met een extra grondrecht. Ongeveer acht tot tien procent van de Belgen heeft nog geen toegang tot het internet en met deze grondwetswijziging willen de christendemocraten de beleidsmakers een aanzet geven om de toegang tot het internet daadwerkelijk te verbeteren. Ook zullen rechters met dit grondrecht rekening moeten houden.

Verdeeldheid over het recht op internet in de grondwet

Over het in de grondwet verankeren van het recht op internet zijn de meningen nog steeds verdeeld. CD&V is voorstander en de PS diende reeds een gelijkaardig voorstel in.

Begin juli 2021 deed de federale ombudsman nog de aanbeveling om het recht op toegang tot het internet in de grondwet te verankeren. Deze aanbeveling kwam er door de praktische realiteit: internet is een onmisbaar kanaal geworden om toegang te krijgen tot openbare diensten. Volgens de ombudsman heeft de gezondheidscrisis de digitalisering van de samenleving alleen maar versneld. Daarom vroeg de ombudsman om artikel 23 van de Grondwet aan te vullen.

Drie crisissen hebben recent bewezen dat de toegang tot internet echt een grondrecht moet zijn: de pandemie, de overstromingen en de energiecrisis” (Jan Briers, kamerlid voor CD&V)

Daartegenover staat dan weer de visie van het BIPT, de telecomwaakhond van ons land. Dat ziet geen reden om het recht op internet in de grondwet op te nemen. Het verwijst daarbij vooral naar het Europese kader waarbij de toegang tot internet al nadrukkelijk wordt nagestreefd, waarbij ons land dat beleid ook effectief uitvoert.

De partij Vooruit is wel voor het voorstel van CD&V te vinden, maar wil vooral meer doen dan alleen de grondwet aanpassen. Volgens Vooruit moeten er ook effectief maatregelen worden genomen om de toegang tot het internet te garanderen. Zo wil men bijvoorbeeld dat de deurwaarder niet zomaar ICT-materiaal in beslag kan nemen als iemand in de schulden raakt en wil de partij dat de telecomsector transparanter wordt. Ook het BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) steunt het voorstel van CD&V, maar wil net als Vooruit dat deurwaarders niet langer laptops, tablets en smartphones in beslag kunnen nemen.

Toevoeging aan artikel 23 Grondwet

De grondwet aanpassen is uiteraard niet iets dat je zomaar kan doen. Er zijn heel wat regels aan verbonden. Enkel grondwetsbepalingen die voor herziening vatbaar zijn, kunnen worden aangepast zonder dat er eerst verkiezingen moeten komen. Artikel 23 is een van de artikelen die voor herziening vatbaar zijn.

Het artikel 23 van de grondwet regelt het recht op een menswaardig leven. Om dat recht op een menswaardig leven te garanderen, moeten wetten en decreten bepaalde grondrechten respecteren. In datzelfde artikel zijn deze rechten opgenomen. Het gaat om een lange lijst met onder meer het recht op arbeid, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden, het recht op sociale zekerheid, het recht op een behoorlijke huisvesting en het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Daaraan wil CD&V nu het recht op internet toevoegen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie