Dossier coronavirusIn de pers

Collectieve erediensten kunnen opnieuw beperkt doorgaan

Het ministerieel besluit dat voorzag in een verbod op collectieve erediensten is aangepast nadat de Raad van State daar opdracht toe heeft gegeven. Collectieve erediensten kunnen opnieuw doorgaan, maar dan wel onder strikte voorwaarden. De aanpassing kwam er nadat een aantal Joodse organisaties de coronamaatregelen succesvol hebben aangevochten.

Wat voorafging

Eerder vochten een aantal Joodse organisaties de coronamaatregelen in België aan omdat zij niet langer erediensten konden uitoefenen. Het vorige ministerieel besluit had de collectieve uitoefening van de eredienst, de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging volstrekt verboden. Erediensten konden wel worden opgenomen en digitaal worden uitgezonden. De Raad van State volgt de Joods organisaties die deze maatregelen disproportioneel vinden.

De Raad van State gaf de federale regering daarop de opdracht om het samenscholingsverbod te versoepelen voor de uitoefening van de eredienst. Het gaf aan dat beperkingen op de uitoefening van de eredienst zijn toegestaan, maar dat dit niet onevenredig mag zijn. De nodige aanpassingen zijn intussen gedaan.

Nieuwe regels voor collectieve erediensten

Nu heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, het verbod op de collectieve uitoefening van de eredienst uit het ministerieel besluit geschrapt. In de plaats daarvan breidt ze de uitzonderingen die al van toepassingen waren op begrafenissen en crematies verder uit tot de erediensten.

Concreet zullen collectieve erediensten, de collectieve niet-confessionele morele dienstverlening en de collectieve uitoefening van de filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies kunnen doorgaan mits volgende beperkingen:

  • Er mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn, met een maximum van 1 persoon per 10 m²
  • Kinderen t.e.m. 12 jaar, de bedienaar van de eredienst en de ambtenaar van de burgerlijke stand tellen niet meer voor dit maximum van 15 personen
  • De organisator moet de aanwezigen informeren over de preventiemaatregelen
  • Er moet een afstand van 1,5 meter tussen de personen worden gegarandeerd
  • De organisator moet handhygiënemiddelen ter beschikking stellen
  • De organisator moet het nodige doen om de inrichting regelmatig te desinfecteren
  • De organisator moet een goede verluchting voorzien
  • Fysieke aanrakingen zijn verboden, behalve tussen personen van eenzelfde huishouden
  • Fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie