De burgerLeven & Wonen

Daniël Termont en de nieuwe Krakerswet: biedt die laatste echt redding?

Zal de nieuwe Krakerswet voldoende zijn om het "Gents" probleem op te lossen?Zal de nieuwe Krakerswet voldoende zijn om het "Gents" probleem op te lossen?

Hot news vorige week: opnieuw kraakten enkele Roma’s een woning in Gent. Voor de zoveelste keer kon de politie niet ingrijpen. De reden: de Krakerswet was nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Nu wel: maar kunnen ze de krakers dan meteen op straat zetten? Zo eenvoudig is het niet. We moeten duidelijk een en ander toelichten.

Ten eerste: nog even geduld

Het is inderdaad niet zo dat een wet die in het Belgisch Staatsblad verschijnt, ook meteen van kracht gaat. Hiervoor moeten we nog 10 dagen geduld hebben. Dat is ook de regel, maar de wet kan natuurlijk zelf ook een andere inwerkingtreding bepalen – wat, voor alle duidelijkheid, in de Krakerswet niet gebeurde.

Termont: “Ook onder de nieuwe wet kan ik niets doen”

Gents burgemeester Daniël Termont gaf alvast aan dat hij zelfs onder de nieuwe Krakerswet weinig had kunnen doen. FactCheck: we moeten hem gelijk geven. Zo was er bijvoorbeeld al een vorm van bescherming bij een bewoond pand en voegt de Krakerswet er ook een bescherming aan toe voor onbewoonde panden. Alleen: bij een onbewoond pand kan enkel de eigenaar een klacht indienen. In het geval van het Gents gezin is het bewoond karakter dan ook meteen voer voor discussie.

De krakerswet introduceert een kat-en-muisspel

De vraag rest of de nieuwe Krakerswet wel voldoende soelaas zal brengen. Om dat te snappen moeten we die wet her en der toelichten.

Zo heeft de eigenaar van het pand nu een dubbele keuze:

(1) Hij kan naar de vrederechter stappen en de uithuiszetting van de kraker vragen. Die procedure zou tien dagen in beslag nemen.

(2) De eigenaar kan een strafklacht indienen tegen de kraker. In dat geval kan hij gelijktijdig aan de procureur des Konings vragen om al meteen een bevel tot uithuiszetting uit te vaardigen. Verlaat de kraker het pand ook na het bevel van de procureur niet? Dan moet de eigenaar in beroep gaan en komt hij opnieuw terecht bij de vrederechter. Als de vrederechter uitspraak doet, al dan niet na het voorafgaand bevel van de procureur, dan kan de bezetter door de politie worden aangehouden.

Met heel wat oplopende termijnen introduceert de Krakerswet een kat-en-muisspel. Gents burgemeester Daniël Termont gaf dat in het verleden ook al terecht aan. Krakers kunnen een woning bezetten en hebben dan steeds de tijd om weer een nieuw pand te zoeken. En zo blijft de overlast natuurlijk verder duren.

De FactCheck zegt: De eigenaars krijgen inderdaad meer rechtszekerheid en bezetters zullen sneller uitgezet kunnen worden. Anderzijds: de dieperliggende problematiek wordt niet opgelost. En ook daar zal Daniël Termont in Gent machteloos blijven staan – wat hem niet verweten kan worden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie