EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Diesel- en benzinebedrijfswagens worden in 2022 zwaarder belast

Op 1 januari 2022 zijn de regels omtrent het belasten van bedrijfswagens gewijzigd. De diesel- en benzinebedrijfswagens zijn het kind van de rekening en zullen gemiddeld zo’n procent zwaarder worden belast. Dat heeft te maken met het feit dat de overheid heeft gesleuteld aan de formule voor de berekening van de CO2-coëfficiënt. Deze CO2-coëfficiënt wordt gebruikt voor de berekening van het belastbare voordeel van alle aard. Ten gevolge van deze aanpassing aan het voordeel van alle aard zal de bedrijfswagen in 2022 zwaarder worden belast.

Het voordeel van alle aard en de bedrijfswagen in 2022

Als een werknemer een zakelijke auto ook privé mag gebruiken, dan is er sprake van een voordeel van alle aard. Zo’n voordelen maken deel uit van het loonpakket en worden net als de andere inkomsten belast. Het belasten daarvan gebeurt via de schijven die in de inkomstenbelasting gelden. In de hoogste schijf wordt een belastingtarief van 50% toegepast. In welke schijf de bedrijfswagen terechtkomt, is ook afhankelijk van de andere inkomsten die men geniet.

Hoe groot het voordeel voor de werknemer is, wordt bij een bedrijfswagen forfaitair vastgelegd door middel van een formule. Het bijzondere is dat hierbij ook rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot. Hierdoor wordt een milieuvriendelijke bedrijfswagen minder zwaar belast dan een meer vervuilende bedrijfswagen. Dit uiteraard om bedrijven aan te moedigen om hun wagenpark te verduurzamen.

Berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022

De manier waarop het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022 wordt berekend, is identiek gebleven. Men past nog steeds de volgende formule toe:

Voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022 =

Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-coëfficiënt

De degressiviteitscoëfficiënt houdt rekening met de ouderdom van de wagen, terwijl de CO2-coëfficiënt dan weer rekening houdt met de koolstofemissie. Het is deze CO2-coëfficiënt die per 1 januari 2022 is gestegen. Als de CO2-coëfficiënt stijgt, stijgt ook het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022 en wordt een bedrijfswagen dus zwaarder belast.

Stijging van de referentiewaarden zorgt voor een hoger voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022

De CO2-coëfficiënt werd ook op 1 januari 2021 al verhoogd. Dat komt omdat er steeds milieuvriendelijkere wagens op de markt worden gebracht. De standaard komt dus steeds hoger te liggen. Daarom past men de zogeheten referentie-CO2-waarde aan.

De CO2-coëfficiënt wordt berekend door de formule 5,5% + [(CO2-uitstoot – referentiewaarde) x 0,1%] toe te passen. Door aan de referentiewaarden te sleutelen, zal de CO2-coëfficiënt in 2022 hoger liggen en zal ook het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022 toenemen. Hieronder is de situatie uit 2021 en de nieuwe situatie weergegeven.

CO2-coëfficiënt in 2021CO2-coëfficiënt in 2022
Dieselwagens5,5% + [(CO2-uitstoot – 84) x 0,1%]5,5% + [(CO2-uitstoot – 75) x 0,1%]
Benzine-, lpg- en cng-wagens5,5% + [(CO2-uitstoot – 102) x 0,1%]5,5% + [(CO2-uitstoot – 91) x 0,1%]

Hoeveel duurder de bedrijfswagen uiteindelijk wordt, zal per model verschillen en is ook afhankelijk van de inkomstenschijf waarin het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens in 2022 valt. Gemiddeld wordt een benzine- of dieselbedrijfswagen in 2022 tien procent zwaarder belast dan in 2021.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie