BelastingenDe burger

Dit zijn de fiscale gevolgen van Hotel Mama

Hotel Mama is populairder dan ooit tevoren. Ongeveer een op de drie vijfentwintig- tot dertigjarige Belgen woont nog bij zijn ouders. Daarmee doet België het beter dan onder meer Nederland en Frankrijk waar dit rond 20% schommelt. Gek is de keuze voor Hotel Mama zeker niet, want het levert een besparing van ruim 700 euro per maand op. Wat velen echter niet weten, is dat er ook fiscale gevolgen aan Hotel Mama kleven. Voor de thuisblijver zijn er echter alleen maar voordelen.

Zakgeld is onbelastbaar

Ontvangen onderhoudsgeld is in principe belastbaar in hoofde van de ontvanger en fiscaal aftrekbaar in hoofde van de onderhouder. Bij de ontvanger wordt 80% van de onderhoudsuitkering aan de belastbare inkomsten toegevoegd en de onderhouder kan 80% van de onderhoudsuitkering van de inkomsten aftrekken. Veelal is dit fiscaal gezien een goede zaak omdat de onderhouder in de hogere belastingschijven terechtkomt dan de ontvanger.

Artikel 104 WIB benoemt echter nadrukkelijk de voorwaarde “personen die niet deel uitmaken van zijn gezin”. Wie thuis blijft wonen en zakgeld krijgt, hoeft er met andere woorden geen belastingen op te betalen. Anderzijds kan mama het gegeven zakgeld evenmin fiscaal aftrekken, maar dat zal het kind worst wezen.

Fiscaal voordeliger erven van broer en zus

Broers en zussen kunnen sterven en wellicht laten ze dan een nalatenschap achter. Als ze geen andere erfgenamen hebben, gaat de helft van de nalatenschap in principe naar de ouders en de andere helft naar de broers en zussen. De ouders betalen hier 3 tot 27% erfbelasting op en de broers en zussen betalen 30 tot 55% erfbelasting.

Er is echter een uitzondering voorzien voor de personen waar de erflater feitelijk mee samenwoont: hier geldt het lagere tarief van maximaal 27%. Dit is ook het geval wanneer men feitelijk samenwoont met een broer of een zus. De voorwaarde is wel dat op de dag van het openvallen van de nalatenschap zij minstens een jaar ononderbroken samen hebben gewoond en samen een huishouding voeren. De Vlaamse belastingadministratie neemt aan dat dit laatste het geval is bij broers en zussen en dit zelfs ongeacht of zij al dan niet inkomsten hebben. Fiscaal gezien is het dan ook interessanter om te erven van een broer of een zus die onder hetzelfde dak woont.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie