De burgerLeven & Wonen

Een verzwegen slippertje kan in een schadevergoeding resulteren

In een recent arrest van het Gentse Hof van Beroep besliste een Belgische rechter voor het eerst dat ontrouw binnen een amoureuze relatie kan worden ingeroepen om een schadevergoeding toe te kennen. Het gaat wel om een bijzondere situatie in het kader van een afstammingsgeschil. De rechter erkent dat slippertjes kunnen gebeuren, maar benadrukt dat als men rond dezelfde periode ook zwanger wordt, men maar beter open kaart kan spelen.

Een verzwegen slippertje en een kind dat niet het zijne is

Een man en een vrouw wonen feitelijk samen en hebben een amoureuze relatie. Hieruit worden in 2012 en 2013 twee zonen geboren. Beide kinderen worden door de twee partners als hun kind erkend. In 2014 beslist het koppel uiteindelijk om uit elkaar te gaan, dat kan nu eenmaal gebeuren. Ze treffen samen een verblijfsregeling over de twee kinderen, net als een bijdrageregeling.

In 2017 toont een DNA-onderzoek echter aan dat niet de man de biologische vader van het jongste kind is, maar zijn broer. Zijn ex-vrouw had een slippertje begaan en had dit verzwegen tegen haar toenmalige liefdespartner. In onwetendheid had hij het kind als zijn kind erkend.

Bedrogen man vraagt om een schadevergoeding

De biologische vader, de broer van de vader die het kind erkende, betwiste het vaderschap van zijn broer. Dat deed hij met succes en hij wordt nu ook juridisch als vader erkend. De bedrogen partner sleept daarop zowel zijn broer als zijn ex-vriendin voor de rechter en eist een schadevergoeding. Volgens hem hebben zij een fout begaan door hem jarenlang in de waan te laten dat hij de biologische vader was en hem onderhoudsbijdragen te laten betalen. Volgens hem heeft hij niet alleen materiële schade geleden, maar ook morele schade. Voor dat alles wil hij een schadevergoeding.

Hof van Beroep kent de schadevergoeding toe

Het Hof van Beroep benadrukt in de eerste plaats dat overspel kan voorkomen. Tussen gehuwden bestaat er misschien wel een getrouwheidsplicht, maar dat is niet het geval tussen mensen die feitelijk samenwonen. Louter op basis van de ontrouw kan er volgens de rechter geen schadevergoeding worden toegekend.

Het is volgens de rechter wel zo dat er van de vrouw mag worden verwacht dat ze haar partner op de hoogte brengt van gerede twijfel over diens vaderschap van het ongeboren kind. Ook van de verwekker mag worden verwacht dat hij open kaart speelt als hij door de timing van het slippertje gerede twijfel heeft over het vaderschap van het ongeboren kind.

Hoewel de kans op een zwangerschap na een enkel slippertje niet bijzonder groot is, had men volgens de rechter wel degelijk gerede twijfel moeten hebben en had men dus open kaart moeten spelen. Daarom is er volgens de rechter sprake van een fout en moet men de schade vergoeden.

Morele en materiële schadevergoeding voor de bedrogen partner

Vervolgens dient het Gentse Hof van Beroep zich uit te spreken over de schadevergoeding. In de eerste plaats kent het Hof van Beroep een materiële schadevergoeding toe. De kosten van het onderhoud van het kind dat het niet zijne was, moet men terugbetalen. Daarnaast kent de rechter een schadevergoeding toe voor de morele schade. De morele schadevergoeding moet onder meer het krenken van de eer, de eigenwaarde en het zelfrespect van de man vergoeden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie