Dossier coronavirusIn de persZiekte en verzorging

Eindelijk recht op beroepsziekte-uitkering voor vrijwillige ambulanciers en brandweerlieden

Brandweervrijwilligers en vrijwillige ambulanciers hekelen al langer dat zij geen bescherming genieten tegen beroepsziekten, dit in tegenstelling tot hun collega’s in loondienst. De redenering daarbij is dat ze vrijwillig aan de slag gaan en dat er geen sprake is van een beroep (loon, arbeidsovereenkomst en ondergeschikt verband), waardoor er ook van een beroepsziekte geen sprake kan zijn.

Uiteraard hebben ze wel een ongevallenverzekering, maar zo’n ongevallenverzekering dekt ongevallen. Kenmerkend voor een ongeval is dat het gaat om een plotselinge, ongewilde en onvoorzienbare gebeurtenis die enigszins tot een specifiek moment en een specifieke plaats kan worden herleid, wat voor een besmetting met een ziekte zoals het coronavirus niet geldt. Hun collega’s die netjes een loonstrookje ontvangen, genieten wel bescherming tegen zo’n moeilijker aanwijsbare ziekten. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zocht naar een oplossing en die lijkt er nu ook te komen.

Ook gewoon recht op een uitkering bij beroepsziekte

Met het KB van 12 juni 2020 wordt die situatie nu aangepakt. De vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones zullen nu vergoed worden net zoals hun beroepscollega’s. Hierdoor hebben vrijwillige ambulanciers en brandweervrijwilligers, net zoals hun beroepscollega’s, recht op de terugbetaling van de kosten voor de gezondheidszorg. Bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid krijgen ze eveneens een vergoeding en hun nabestaanden kunnen rekenen op een vergoeding bij overlijden.

Verschil met beroepziekteuitkering bij beroepscollega’s

Er zijn echter wel twee verschillen ten opzichte van de situatie van hun beroepscollega’s.

Net zoals bij hun beroepscollega’s wordt de rente bij overlijden of bij blijvende arbeidsongeschiktheid berekend op basis van een percentage van de jaarlijkse bezoldiging, maar bij vrijwilligers wordt de jaarlijkse bezoldiging wel geplafonneerd op € 24.332,08.

Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat vrijwilligers meestal nog een hoofdberoep uitoefenen. Door hun beroepsziekte kunnen ze ook daar impact ervaren. Wat die impact betreft, valt de vrijwilliger gewoon naar het toepasselijk vergoedingsstelsel van de hoofdactiviteit (zelfstandigen, werknemers of ambtenaren).

Hoewel het KB pas eind vorige week werd gepubliceerd, treedt het met terugwerkende kracht in werking op 11 maart 2020. Op die manier vergoedt het ook de brandweer- en ambulancevrijwilligers die de afgelopen maanden door hun job besmet raakten met het coronavirus.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie