EconomieZelfstandig & Vennootschap

Fabrikant pyrotechnische artikelen kan opnieuw in beroep gaan tegen conformiteitsbeslissingen

Op 2 juli 2019 vernietigde de Raad van State artikel 47 van het Vuurwerk-KB waardoor producenten en importeurs niet langer in beroep konden gaan tegen conformiteitsbeslissingen. Daarom diende een snelle oplossing zich op. Die komt er nu ook met het nieuw wijzigings-KB van 20 december 2019.

Vuurwerk-KB stond slechts gedeeltelijke beroepsmogelijkheid toe

Aan pyrotechnische artikelen worden een aantal essentiële veiligheidsvereisten verbonden. De conformiteitsbeoordelingsinstantie gaat steeds na of het pyrotechnisch artikel aan die vereisten voldoet. Aanvankelijk voorzag het Vuurwerk-KB enkel een beroepsmogelijkheid indien er werd beslist om het conformiteitscertificaat in te trekken, te schorsen of te beperken. Het was met andere woorden niet mogelijk om tegen andere beslissingen in beroep te gaan, zoals een weigering tot het afleveren van het conformiteitscertificaat.

Vorig jaar boog de Raad van State zich over deze situatie. Omdat het verschillende hiaten zag in de omzetting van de Europese vuurwerkrichtlijn, vernietigde het daarop de volledige beroepsregeling. Hierdoor konden vuurwerkfabrikanten niet langer in beroep gaan tegen de beslissingen van de conformiteitsbeoordelingsinstantie, ook wanneer het ging om een beslissing tot intrekking, schorsing of beperking.

Wijzigings-KB van 20 december 2019

De federale regering heeft het vernietigde artikel 47, dat de beroepsmogelijkheden bepaalde, nu vervangen. Via het nieuwe artikel 47 kunnen fabrikanten en importeurs nu wel tegen alle beslissingen in beroep gaan. Omdat er geen datum van inwerkingtreding is voorzien, treedt het tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad (8 januari 2020) in werking. Hierdoor kunnen importeurs en fabrikanten vanaf 18 januari 2020 in beroep gaan tegen beslissingen over de conformiteit met de essentiële veiligheidsvereisten.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie