Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Haatpredikers worden opgenomen in een speciale databank

De ministerraad keurde recent twee Koninklijke besluiten goed op voorstel van Jan Jambon (Minister van Binnenlandse Zaken) en Koen Geens (Minister van Justitie). Deze koninklijke besluiten moeten het wettelijk kader vormen voor de informatie die in de databank Foreign Terrorist Fighters wordt opgenomen. Deze databank wordt nu uitgebreid met de zogenaamde “homegrown terrorist fighters” en de “haatpredikers”.

Homegrown terrorist fighters

De databank Foreign Terrorist Fighters wordt uitgebreid met een nieuwe categorie: de homegrown terrorist fighters. Hierin komen alle personen terecht die, naast een aanknopingspunt met België, ook aan één van volgende twee criteria voldoen:

  • Er bestaan ernstige vermoedens dat deze persoon de intentie heeft om een gewelddadige actie uit te voeren tegen materiële belangen van de staat of gericht tegen personen, met motieven van politieke of ideologische als grondslag, met als doel het installeren van een klimaat van terreur;
  • Er bestaan ernstige vermoedens dat deze persoon doelbewust steun levert aan personen die geregistreerd staan als Foreign Terrorist Fighters of voldoen aan voorgaand criterium. Die steun kan bijvoorbeeld logistiek- , financieel-, opleidings- of rekruteringsgericht zijn.

Haatpredikers

Onder haatpredikers verstaat de wetgever: de personen of entiteiten die aan volgende voorwaarden voldoen (cumultatief):

  • Doelstelling om schade te berokkenen aan de beginselen van de mensenrechten of democratie, de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtstaat;
  • Het rechtvaardigen van het gebruik van geweld of dwang als actiemethode;
  • Het verspreiden van deze overtuiging naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen;
  • Het hebben van een aanknopingspunt in België.

Bijzonder is dat ook een vereniging of rechtspersoon een haatprediker kan zijn, net zoals hun ‘middelen’ hieronder kunnen vallen. Bovendien gelden deze criteria zonder beperking van nationaliteit, verblijfplaats of vestiging (maar moet er wel een aanknopingspunt in België zijn).

Stand van zaken

Het is duidelijk dat de begrippen ‘homegrown terrorist fighters’ en ‘haatpredikers’ ruim geformuleerd werden. Dit moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om te beslissen om al dan niet over te gaan tot het opvolgen van verdachten. Op dit moment telt de databank 78 haatpredikers, 14 buitenlandse haatpredikers en 31 homegrown terrorist fighters.

Volledigheidshalve moeten we zeggen dat de burgemeester geen toegang heeft tot de databank, maar wel via een informatiekaart op de hoogte gebracht wordt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie