Werk & SociaalWerk en ontslag

Hoe ver strekt de bescherming van gepeste werknemers?

Wanneer een werknemer gepest wordt op het werk, kan hij een klacht indienen bij de sociale inspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk). Daarnaast kan de werknemer ook een intern verzoek tot formele psychosociale interventie indienen. In beide gevallen mag de werknemer rekenen op een aantal beschermingsmaatregelen die hem moeten beschermen tegen represailles.

Verbod om de arbeidsovereenkomst te beëindigen

In de eerste plaats geniet de werknemer ontslagbescherming. De werkgever mag de arbeidsverhouding dan ook niet beëindigen. Daarnaast is het ook niet mogelijk om de bestaande arbeidsverhouding aan te passen, zoals de weigering van een opleidingsverzoek dat anders niet geweigerd zou zijn. Enkel wanneer er redenen zijn die vreemd zijn aan het verzoek of de klacht, kan de werkgever wel gewoon de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de werknemer steelt op het werk.

De werknemer geniet gedurende twaalf maanden bescherming. De werkgever die desondanks toch onrechtmatig tot ontslag overgaat, moet een schadevergoeding betalen. Deze schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk geleden en bewezen schade of een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon, naar keuze van het ontslagen slachtoffer.

Geen nadelige maatregelen na het einde van de arbeidsverhouding

Het is natuurlijk mogelijk dat de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode van twaalf maanden alsnog eindigt, bijvoorbeeld omdat het ging om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of omdat de werknemer zelf opstapt. Ook in dat geval mag de werkgever geen nadelige gevolgen koppelen aan het verzoek of de klacht. Zo mag de werkgever bijvoorbeeld niet zomaar een aanbevelingsbrief weigeren, tenzij er andere objectieve redenen zijn die zo’n weigering rechtvaardigen.

Werkgever moet maatregelen treffen om de pesterijen te doen stoppen

De werkgever kan zich niet zomaar in het nietsdoen verhullen, want op de werkgever rust de verplichting om alle redelijke maatregelen te treffen om het pestgedrag te doen stoppen. Indien noodzakelijk, redelijk en proportioneel wordt er daarom toch speelruimte overgelaten om alsnog de arbeidsvoorwaarden van het slachtoffer aan te passen. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld met het slachtoffer overeenkomen om hem van de avond- naar de ochtendshift te verplaatsen zodat hij niet langer met de pestkoppen in aanraking komt. Toch kan de werkgever niet zomaar tot dergelijke acties overgaan, want eerst moet hij trachten om het einde van het pestgedrag via andere, minder ingrijpende maatregelen na te streven.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie