Werk & SociaalWerk en ontslag

Ik wil niet meer werken: terreurdreiging als overmachtsgrond, kan dat?

Matias Suarez probeerde het maar faalde: zomaar een contract beëindigen op grond van terreur, kan dat naar Belgisch recht? De vraag werd gesteld in De Standaard en ook Willy van Eeckhoutte (buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent) ging ermee aan de slag. Wij geven het kort nog eens mee.

Terreurdreiging en opzegging van het contract

In België kan je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd altijd opzeggen. In dat geval moet je wel een opzegperiode uitdoen of een opzegvergoeding betalen. Alleen wanneer er een reden zou zijn die de beëindiging met onmiddellijk ingang kan rechtvaardigen, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn.

Is terreur of angst voor terreur dan een reden om die beëindiging te rechtvaardigen? In de eerste plaats moet je weten dat het moet gaan om een ernstige tekortkoming dat, volgens het Hof van Cassatie, hier dus een grove fout in hoofde van de werkgever moet uitmaken. Zolang de werkgever geen grove fout maakt, kan terreur dus ook niet zomaar ingeroepen worden. Een grove fout in hoofde van de werkgever zou bijvoorbeeld het nalaten van het nemen van beschermingsmaatregelen tegen terreur, kunnen inhouden.

Terreurdreiging als overmachtsgrond

Opzeggen kan dus niet zomaar, maar kan overmacht dan een einde maken van de overeenkomst zelf (waarna er sowieso geen uitvoering meer aan kan gegeven worden)? Dat kan, maar dan moet de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk geworden zijn. Zich niet veilig voelen door een “terreurdreiging” is met andere woorden geen overmacht. Een IS-strijder op iedere hoek van de straat die je nog verbiedt om naar het werk te gaan, dat dan weer wel.

Conclusie

Als een werknemer zijn opzeggingstermijn in acht neemt, kan hij altijd zijn overeenkomst opzeggen. In het andere geval zal hij een vervangende opzeggingsvergoeding moeten betalen. “Terreurdreiging” of “vrees voor terreur” inroepen om die vergoeding te omzeilen, kan niet. Ook zal het geen overmachtsgrond kunnen uitmaken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie