EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Is mijn factuur aftrekbaar als hij niet btw-conform is?

Is een factuur aftrekbaar als beroepskost, ook wanneer hij niet btw-conform is? De rechter te Bergen brengt duidelijkheid.

Houdt de aftrekbaarheid als beroepskost verband met de btw-conformiteit?Houdt de aftrekbaarheid als beroepskost verband met de btw-conformiteit?

Het is een vaak gehoord discussiepunt en deze keer ging ook de fiscale controleur mee in het verhaal: “een factuur zou niet aftrekbaar zijn als beroepskost als hij niet btw-conform is“. In de praktijk ging het hier om een factuur waarop niet alle verplichte vermeldingen stonden die er volgens de btw-wetgeving wel op zouden moeten staan. De controleur verwierp de factuur: niet aftrekbaar in de btw & niet aftrekbaar als beroepskost. De belastingplichtige was niet akkoord en trok naar de rechter: die laatste deed nu een uitspraak.

De rechter fluit de controleur nu terug

De rechter te Bergen (13/09/17) besloot dat het ene (de aftrekbaarheid als beroepskost) onafhankelijk verloopt van het andere (de aftrekbaarheid en conformiteit als btw-factuur).

De beoordeling of een factuur al dan niet aftrekbaar is, moet dus niet bekeken worden op basis van de btw-wetgeving, wel op basis van artikel 49 WIB: «de kosten moeten gemaakt of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden».

Opgelet: De niet-vermelding van enkele verplichte btw-gegevens kan wel nog steeds resulteren in het verwerken van de btw-aftrek van die facturen.

(Rechter te Bergen): De beoordeling van de aftrekbaarheid van een factuur als beroepskost, staat los van de verplichte BTW-vermeldingen

1 reactie

Geef een reactie