De burgerPrivacy

Je eID-lezer mag bijna in de vuilbak: nieuwe wet laat inlogapps toe

Er was al een poos de roep om ook eenvoudiger in te kunnen loggen en de overheid lijkt daar nu ook op in te gaan. Echter zullen ze zelf geen actie ondernemen, maar geven ze de private markt toestemming om inlogtools te ontwikkelen. Aanmelden met je smartphone, zoals ook bij de bank al kan? Het hoeft geen verre toekomstmuziek te zijn.

Voor alle duidelijkheid: de door de overheid ontwikkelde identificatiemiddelen, zoals de eID-lezer, blijven gewoon verder bestaan.

Alleen erkende private spelers

Om misbruik te voorkomen zullen alleen erkende private diensten dergelijke applicaties mogen ontwikkelen. Om zo’n erkenning te verkrijgen moeten ze aan strikte vereisten voldoen die zowel de veiligheid als de privacy van de gebruikers moeten waarborgen. Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen moet de private dienst verzekeren dat zijn inlogsysteem 99,9% van de tijd werkt. De klantendienst moet op werkdagen van 8 tot 18 uur bereikbaar zijn én alle dagen non-stop bereikbaar zijn voor erkende overheidsdiensten.

Ook wanneer het bedrijf nagelaten heeft om sociale bijdragen of belastingen te betalen, kan het geen erkenning krijgen. Het is duidelijk dat de overheid wel erg strenge erkenningsvoorwaarden stelt.

Twee soorten diensten

In de praktijk zal de overheid twee soorten diensten erkennen, namelijk:

  • Diensten met een substantiële betrouwbaarheid: deze zullen kunnen gebruikt worden om in te loggen bij diensten die slechts een lage of substantiële betrouwbaarheid vergen;
  • Diensten met een hoge betrouwbaarheid: deze zullen kunnen gebruikt worden voor alle inlogtoepassingen.

Iedere erkenning geldt voor drie jaar. Na afloop van die termijn zal een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden. De overheid kan controle uitvoeren en dienstverleners schorsen, indien blijkt dat ze niet langer aan de vereisten voldoen.

Gratis voor de gebruiker

Om de onkosten van de dienstverleners te dekken, maakt de overheid jaarlijks 450.000 euro vrij. Dit bedrag zal gebruikt worden om een gedeelte van de onkosten van de dienstverleners te dekken. De verdeling van dat bedrag zal gebeuren in functie van het aantal gebruikers per dienst. De doelstelling: een gratis dienstverlening voor de gebruikers blijven garanderen.

Geef een reactie