In de pers

Nieuwe regels voor Octrooigemachtigden op komst

Het Belgisch octrooisysteem is al langer minder interessant dan in onze buurlanden. Het feit dat het beroep van Octrooigemachtigde slechts deels gereglementeerd is, vormt daar al even gedeeltelijke een verklaring voor. Om die reden kiest de wetgever ervoor om het beroep van Octrooigemachtigde te verbeteren. Dat staat onder andere te lezen in de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen ter bescherming van de titel van de Octrooigemachtigde (BS 19 juli 2018). Wel zal er nog een KB moeten volgen voor de inwerkingtreding ervan.

Oprichting Instituut voor Octrooigemachtigden

In de eerste plaats zal er een Instituut voor Octrooigemachtigden komen. Het instituut zal toezien op de naleving van de gedrags- en tuchtregels die op de Octrooigemachtigden van toepassing zijn. Bovendien zal het ook de permanente vorming coördineren. Iedereen die ingeschreven is in het register van erkende gemachtigden, zal lid worden van het Instituut. Dat lidmaatschap is niet onbelangrijk: enkel leden van het Instituut voor Octrooigemachtigden zullen de beschermde beroepstitel immers mogen dragen.

Vier tuchtstraffen mogelijk

Het Instituut voor Octrooigemachtigden zal eveneens over een tuchtcommissie beschikken. De tuchtcommissie kan overgaan tot vier tuchtstraffen: de waarschuwing, de berisping, de boete en de doorhaling. Tegen de beslissingen van de tuchtcommissie van het Instituut voor Octrooigemachtigde kan men beroep aantekenen bij het Hof van Beroep te Brussel.

Beroepsgeheim en tussenkomst proces

Als lid van het Instituut voor Octrooigemachtigden is de Octrooigemachtigde onderhevig aan het beroepsgeheim. Hierdoor kan de Octrooigemachtigde bij een eventueel octrooigeschil niet verplicht worden om informatie bekend te maken. Wel krijgen ze een spreekrecht in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken. Zo mogen ze wél tussenkomen indien de cliënt of de advocaat daarom vraagt. Het is wel zo dat de uiteenzetting van de Octrooigemachtigde zich moet beperken tot de feiten, de technische overwegingen en de rechtsvragen die verband houden met het octrooirecht.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie