Dossier coronavirusIn de pers

Nu ook corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Net zoals werknemers kunnen nu ook zelfstandigen het corona-ouderschapsverlof aanvragen. De regels en voorwaarden zijn vrijwel identiek met wat voor werknemers geldt en de uitkering kan tot 875 euro per maand bedragen. Het KB is intussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en hieronder volgen de belangrijkste bepalingen.

Forfaitaire uitkering bij zorgen aan kind of kinderen

Het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen is er voor zelfstandigen die hun activiteiten intussen hebben hervat (of niet hebben onderbroken). Het kan met andere woorden nooit worden gecombineerd met het overbruggingsrecht.

Vervolgens is er vereist dat hun zelfstandige activiteit werd beïnvloed door de zorgen die ze moeten geven aan hun kind of kinderen jonger dan 12 (bij kinderen met een beperking is de leeftijd opgetrokken tot 21 jaar en voor sommige kinderen, zoals kinderen die van de extramurale dienstverlening gebruikmaken, is er zelfs geen leeftijdsgrens), bijvoorbeeld omdat de kinderen niet naar school konden en de zelfstandige ouder moest bijstaan in de opvoeding en scholing van het kind. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. De premie bedraagt € 532,24 of € 875 (eenoudergezin) per maand.

Specifieke voorwaarden corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Naast bovenstaande algemene regels legt het KB van 4 juni 2020 een aantal aanvullende voorwaarden op. Zo is het vereist dat ze in kwartaal 2 van 2020 zijn aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep, als primostarter of als meewerkende echtgenoot in het maxistatuut. Voor student-zelfstandigen, zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep gelden er een aantal speciale regels.

Daarnaast kan de ouderschapsuitkering niet worden gecombineerd met andere uitkeringen die je als zelfstandige in dezelfde maand krijgt.

Ten slotte geldt het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen enkel voor de beïnvloeding van de activiteiten in de periode tussen 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Zelf aanvraag in te dienen

Als zelfstandige moet je zelf een aanvraag indienen voor het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen. De aanvraag moet je indienen bij het sociaal verzekeringsfonds en dit ten laatste op 30 september 2020.

Geef een reactie