Straf

Ontucht: Wie? Wat? Hoe?

Definitie van het woord ontucht

In de volksmond wordt het woord regelmatig gebuikt. Maar wat is dat? In het woordenboek wordt ontucht beschreven als verboden seksuele handelingen of seks die tegen de heersende moraal ingaat.

Dit is uiteraard geen juridische definitie.

Evolutie in de strafwet

Wanneer men het heeft over ontucht als seks die tegen de heersende moraal ingaat blijft uiteraard de vraag wat de heersende moraal is.

Het is evident dat de moraal in het algemeen en vooral ook de seksuele moraal aan evolutie onderhevig is.

Tegenwoordig gaan mensen in het algemeen en vooral jongeren heel anders om met seksuele moraliteit dan pakweg de generatie die geboren werd in de jaren 70 of later.

Ontucht in het Strafwetboek

Zoals hiervoor aangegeven betekent ontucht in de spreektaal niet noodzakelijk hetzelfde als hetgeen hieronder begrepen wordt door de wetgever.

In het verleden waren er verschillende artikels in het Strafwetboek waarin verwezen werd naar de term ontucht.

Zo vb. het oude artikel 379 van het oude Sw. waarin verwezen werd naar het misdrijf erin bestaand de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige op te wekken, te begunstigen of te vergemakkelijken.

In het algemeen mag men stellen dat in het strafwetboek ontucht zeer dicht komt in de buurt komt van prostitutie.

Zo werd dit ook bevestigd in het oude artikel 380 Sw. waarin men las dat het strafbaar was een minderjarige, zelfs met zijn toestemming, aan te werven, mee te nemen, weg brengen of bij zich houden met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie

In hetzelfde artikel was ook het houden van een huis van ontucht of prostitutie of de exploitatie van anders ontucht of prostitutie strafbaar maakte.

Evolutie

De artikelen 379 en 380 van het Sw. kaderden in het absoluut verbod van alles dat met prostitutie te maken had, dit van ver of dichtbij.

Een dergelijk maatschappijbeeld was echter niet meer langer verantwoord.

De wetgever heeft daarom ingegrepen en gepoogd om één en ander te moderniseren.

Daarom werden de ouder artikelen i.v.m. ontucht en prostitutie uit het Strafwetboek gewist en werd een nieuw hoofdstuk ingevoegd met als titel:

“Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden”

In de nieuwe wetsartikelen worden de volgende basismisdrijven opgenomen:

Aantasting van de seksuele integriteit.
Voyeurisme
Niet consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud.
Niet consensuele verspreiding met kwaadwillig opzet of uit winstbejag van seksueel getinte inhoud.
Verkrachting.

Daarnaast wordt een bijzonder hoofdstuk gewijd aan het verbod van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

De term “ontucht” komt thans terug in de artikelen 417/25 e.v. Sw. waarbij er opnieuw steeds gesproken wordt van het plegen van ontucht of prostitutie.

Internet en ontucht

Een bijzondere problematiek betreft deze van websites waarin geadverteerd wordt voor seksuele dienstverlening.

Men kon de vraag stellen of dit wel toegelaten was.

Immers was het verboden om andermans ontucht of prostitutie uit te baten of aan de uitbating deel te nemen.

Onder de huidige nieuwe wetgeving zijn websites waarin geadverteerd wordt voor seksueel getinte dienstverlening niet langer strafbaar.

Uiteraard is dit enkel het geval wanneer er sprake is van meerderjarigen die hiermee instemmen.

Slachtofferhulp

Wanneer iemand weze het een meerderjarige of minderjarige het slachtoffer wordt van ontucht of prostitutie, zijn er verschillende stappen die doorlopen zullen moeten worden.

Allereerst moet men evident aan het slachtoffer denken.

Wanneer de politie kennis krijgt va neen slachtoffer van ontucht of prostitutie zal meestal het slachtofferhulp ingeschakeld worden.

Daarnaast kunnen slachtoffers ook beroep doen op NGO’S zoals vb. PAYOKE.

Wanneer de politie of het Parket vaststellingen doet i.v.m. inbreuken op de wetgeving inzake prostitutie zullen zij meestal tot vervolging overgaan.

Op dat ogenblik is het voor het slachtoffer ook van het grootste belang om zich te laten bijstaan door een advocaat die het slachtoffer zou kunnen bijstaan tijdens heel de procedure.

Zo zou een advocaat eventueel een klacht met B.P. stelling kunnen opstellen waarna een onderzoeksrechter aangewezen zal worden die verder onderzoek zal moeten voeren.

Slachtoffers van ontucht of prostitutie zijn vaak voor het leven getekend.

Uiteraard kan van de dader dan een schadevergoeding worden gevorderd.

Ook in dit kader zal een gespecialiseerde strafrecht advocaat U optimaal kunnen bijstaan.

Zoals U het reeds besefte is ontucht in het strafrecht dan ook een bijzondere aangelegenheid.

Ons advocatenkantoor staat heel graag ter beschikking voor al uw vragen hierover.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie