Economie

Ook op nieuwe vormen voortgezet vruchtgebruik is erfbelasting te betalen

De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, BS 27 juli 2018, heeft een aantal nieuwe vormen van vruchtgebruik ingevoerd voor de langstlevende partner. De Vlaamse decreetgever past de Codes Fiscaliteit daar nu op aan.

Nieuwe vormen van voortgezet vruchtgebruik voor langstlevende partner

De wet van 22 juli 2018 heeft onder andere de positie van de langstlevende echtgenoot op verschillende punten gewijzigd. Het gaat bijvoorbeeld om een wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik op de gezinswoning die de schenker onder voorbehoud van vruchtgebruik, tijdens het wettelijk samenwonen, heeft geschonken. Op dergelijke nieuwe vormen van voortgezet vruchtgebruik zal men nu ook erfbelasting moeten betalen.

Nu ook erfbelasting te betalen op nieuwe vormen van voortgezet vruchtgebruik

De Vlaamse decreetgever heeft nu de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast opdat ook op deze nieuwe vormen van vruchtgebruik erfbelasting zou moeten worden betaald. Hiervoor moeten de indieners van de nalatenschapsaangifte voortaan melding maken van de nieuwe vormen van voortgezet vruchtgebruik. Ze dienen hiervoor een kopie van de schenkingsakte bij de aangifte te voegen.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie