Staat & Bestuur

Openbaar onderzoek Brussel: publicatieverplichtingen

In het Brussels Gewest moeten de gemeenten alle openbare onderzoeken vanaf 23 mei 2018 ook online aankondigen. Dit moeten ze doen via hun gemeentelijke website. De verplichting is er voor alle openbare onderzoeken, dus ook voor die van stedenbouwkundige plannen of vergunningen. De Brusselse regering biedt hen daarvoor wel een nieuw model aan.

Verplichte publicatie voor richtplannen van aanleg

Een eerste belangrijke opmerking is dat de verplichte online publicatie ook van toepassing is op de zogenaamde richtplannen van aanleg. Dit ten gevolge van het wijzigingsbesluit van 3 mei 2018. Die richtplannen van aanleg zijn bijzondere planningsinstrumenten waarmee het gewest beter de inrichting van bepaalde delen van het grondgebied kan aansturen, los van eventuele gemeentelijke belangen.

Voor zowel de openbare onderzoeken als de richtplannen van aanleg geldt:

  • Ze moeten worden aangekondigd met aanplakbiljetten;
  • De dossiers moeten kunnen geraadpleegd worden bij het gemeentebestuur;
  • Een bevoegd ambtenaar moet technische uitleg geven.

Publicatieverplichtingen openbaar onderzoek gewestelijke plannen

Openbare onderzoeken naar gewestelijke plannen moeten bovendien aangekondigd worden open de radio. Die verplichting geldt niet voor de richtplannen van aanleg, zij zijn immers slechts op een bepaalde zone van toepassing. De regels voor de aankondiging op de radio zijn:

  • Minimaal vier maal uitgezonden op de VRT en de RTBF;
  • Verplichting om een zo groot mogelijk publiek te bereiken (prime time);
  • Eerste aankondiging moet minimaal 48 uur voor de start van het openbaar onderzoek plaatsvinden;
  • De laatste aankondiging moet minimaal 8 dagen voor het einde van het openbaar onderzoek plaatsvinden.

Publicatieverplichting gezoneerde gewestelijke plannen en gemeentelijke plannen

Aangezien deze plannen niet op het volledige grondgebied van het gewest van toepassing zijn, net zoals de richtplannen van aanleg, gelden hier andere verplichtingen:

  • Geen aankondiging via de radio;
  • Wel een bijkomende aanplakking op het grondgebied van de gemeente;
  • Bekendmaking op hun website (online publicatie).

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie