BelastingenDe burger

Rentevoet laattijdige betaling belastingen en onderhoudsuitkeringen bekendgemaakt

Op 31 oktober 2019 verscheen het bericht in het Belgisch Staatsblad waarmee de rentevoeten voor de laattijdige betaling van de inkomstenbelastingen en onderhoudsuitkeringen werden vastgesteld. De rentevoet bedraagt 4%.

Nalatigheidsinterest voor laattijdige betaling inkomstenbelastingen

Wanneer je niet tijdig overgaat tot de betaling van de inkomstenbelastingen, moet je nalatigheidsinteresten betalen. Deze interesten zijn pas verschuldigd wanneer ze meer dan 5 euro per maand bedragen. De interesten worden per kalendermaand berekend, te beginnen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vervaldag. Een begonnen maand wordt daarbij als een volledige maand beschouwd.

De nalatigheidsinterest voor de laattijdige betaling van de inkomstenbelastingen wordt bepaald in functie van referte-indexen en bedraagt minimaal 4% en maximaal 10%. Jaarlijks wordt de nalatigheidsinterest in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor 2020 blijft de nalatigheidsinterest voor de laattijdige betaling van de inkomstenbelastingen ongewijzigd op het minimumpercentage.

Nalatigheidsinterest laattijdige betaling inkomstenbelastingen
Nalatigheidsinterest laattijdige betaling inkomstenbelastingen 2019Nalatigheidsinterest laattijdige betaling inkomstenbelastingen 2020
4%4%

Nalatigheidsinterest voor laattijdige betaling alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen van de FOD Financiën moet burgers hulp bieden bij het invorderen van het onderhoudsgeld en eventueel ook zelf voorschotten betalen indien de schuldenaar niet zou betalen. Daarom heeft de FOD Financiën ook een vorderingsrecht op de schuldenaar. Ook hier is er sprake van een nalatigheidsinterest voor de laattijdige betaling van alimentatievorderingen.

Vanaf 1 december 2019 wordt de berekening van de nalatigheidsinterest voor laattijdige betaling van alimentatievorderingen gelijkgeschakeld met die van de nalatigheidsinterest voor laattijdige betaling van inkomstenbelastingen. Niet alleen het percentage is identiek, maar ook de berekeningsmethode. Volledigheidshalve werden de percentages wel mee opgenomen in het Belgisch Staatsblad.

Nalatigheidsinterest laattijdige betaling onderhoudsuitkeringen
Nalatigheidsinterest laattijdige betaling onderhoudsuitkeringen (2019)Nalatigheidsinterest laattijdige betaling onderhoudsuitkeringen (2020)
4%4%
 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie