BoeteGevangenisstrafStraf

Sluikwerkers komen er binnenkort vanaf met een waarschuwing …

Binnen de economische regelgeving zijn minnelijke schikkingen of waarschuwingen heel courant. Voor sluikwerk was dat echter lange tijd onmogelijk en kon men enkel de strafrechtelijke weg bewandelen. Dat stond te lezen in de Sluikarbeidswet van 1976. De wetgever maakt daar via de Verzamelwet Economie echter komaf mee. Sinds 1 juni 2019 zijn waarschuwingen en minnelijke schikkingen dus ook voor sluikwerk mogelijk.

Wat is sluikwerk?

Sluikwerk is het uitvoeren van een zelfstandige activiteit (niet in ondergeschikt verband) zonder ingeschreven te zijn bij de KBO of zonder over de nodige vergunningen te beschikken. De sancties op sluikwerk zijn niet min en bestaan van oudsher uit boetes en gevangenisstraffen, maar het OM kan ook beslag laten leggen op voertuigen, machines en materialen. Uiteraard kan ook een boete van de RSVZ volgen en kan men eventueel ook uitkeringen terugvorderen. Denk tot slot ook aan BTW-boetes, verwijlintresten en boetes met betrekking tot de personenbelasting. De factuur loopt zo al snel op.

Sluikwerk en waarschuwing inspecteur

Volgens de nieuwe regelgeving is de strafrechtelijke weg niet langer automatisch de regel. Inspecteurs en belastingambtenaren kunnen de overtreder vanaf nu ook een waarschuwing geven. De overtreder wordt dan aangemaand om de handelingen te stoppen. De waarschuwing moet volgen binnen een termijn van dertig dagen na de vaststelling van de feiten en van de identiteit van de overtreder. Uiteraard hoeft zo’n waarschuwing niet te betekenen dat pakweg RSVZ- en BTW-boetes niet langer kunnen volgen.

Wanneer een overtreder echter geen gevolg geeft aan de waarschuwing, kan men alsnog een minnelijke schikking voorstellen. Indien ook daar geen gevolg aan wordt gegeven, gaat het proces-verbaal wel gewoon naar de Procureur des Konings voor de klassieke strafrechtelijke weg.

Minnelijke schikking bij sluikwerk

De bevoegde ambtenaren zullen ook een minnelijke schikking kunnen uitschrijven, maar met betrekking tot de exacte modaliteiten is het nog even wachten op een KB dat de tarieven, de betalingswijze en de inningswijze moet regelen.

Het bedrag van de minnelijke schikking zal wel niet hoger zijn dan het maximumbedrag van de strafrechtelijke geldboete op elke inbreuk (te verhogen met de opdeciemen). Na betaling van de minnelijke schikking zal er uiteraard geen strafvordering volgen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie