Staat & BestuurVerkiezingen

Stemmen tellen bij volgende verkiezingen? Zoveel ‘verdien’ je

Indien we het Vlaams besluit doornemen, dan valt op dat het grotendeels werd geïnspireerd door het besluit uit 2012. Toch zijn er enkele subtiele verschillen te benoemen. We doen alles nog eens overzichtelijk uit de doeken.

# 1. De presentievergoedingen

De presentievergoedingen zijn de vergoedingen die de voorzitter, de secretaris en de bijzitters krijgen ter voldoening van hun oproeping in het stem- of tembureau.

Hiervoor maakt de wetgever een onderscheid tussen de dienst op het hoofdbureau, in een gemeente waar op papier wordt gestemd en in een gemeente waar digitaal wordt gestemd. De vergoedingen zijn licht gestegen ten opzichte van 2012.

2012 2018
Voorzitter Secretaris en bijzitters Voorzitter Secretaris en bijzitters
Gemeentelijk, stadsdistricts, provinciedistricts- en provinciaal hoofdbureau 83 EUR 33 EUR 109 EUR 73 EUR
Stem- en telbureau in gemeente waar digitaal wordt gestemd 25 EUR 25 EUR 27 EUR 27 EUR
Stem- en telbureau in gemeente waar op papier wordt gestemd 17 EUR 17 EUR 19 EUR 19 EUR

 

# 2 . De reisvergoeding

Alle leden van de hoofd-, stem- en telbureaus die zitting hebben, kunnen een reisvergoeding krijgen. De voorwaarde is wel dat ze niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente waar ze zitting hebben, bijvoorbeeld ten gevolge van een recent verhuis.

Hier is de reisvergoeding van 0,3352 opgetrokken tot 0,3460 EUR/km. Dat laatste bedrag staat echter nog niet helemaal vast: indien de kilometervergoeding van het Vlaams overheidspersoneel zou wijzigen, dan zal minister Homans het bedrag mogelijks ook aanpassen.

Opgelet: zij die de trein nemen krijgen geen terugbetaling meer conform het tarief van de NMBS. Ook hier zal nu een reisvergoeding gehanteerd worden per afgelegde kilometer.

# 3. Verzekeringen

Net zoals in 2012 zullen de provincies een verzekeringspolis moeten afsluiten. Het grote verschil met 2012 is dat nu ook stoffelijke schade zal gedekt worden. Wanneer men vroeger struikelde kwam de verzekering wel tussen in medische kosten, maar niet in bijvoorbeeld het vergoeden van de schade aan je bril. Dat zal nu anders zijn.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie