BoeteFeaturedGevangenisstrafStraf

Tactiek om de dealer te verslaan? Geen goed idee!

Her en daar claimt een internetvirtuoos het geheim te hebben gevonden om de dealer voor eens en voor altijd te verslaan. Via een of andere strategie kan je alleen maar winst maken. Of dat is toch wat zo’n anonieme internetbron dan beweert. Vaker wel dan niet gaat het louter om een strategie om de kans op verlies drastisch te beperken, maar blijft het casino nog steeds in het voordeel. En zelfs wanneer het mogelijk is om mathematisch alleen maar winst te maken, wil dat nog niet zeggen dat het legaal is.

Kans op verlies is eigen aan het kanscontract

Bij gokspellen of weddenschappen is er eigenlijk sprake van een kanscontract. Wat zo’n kanscontract is, is weergegeven in artikel 1964 van het Burgerlijk wetboek:

Art. 1964 Een kanscontract is een wederkerige overeenkomst, waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen.

Van dien aard zijn:
Het verzekeringscontract,
De bodemerij,
Spel en weddenschap,
Het contract van lijfrente.

De eerste twee worden door het zeerecht geregeld.”

Wie deze bepaling erop naslaat, merkt dat een kanscontract aan verschillende voorwaarden moet voldoen. Zo moet er een kans tot winst en verlies zijn die bovendien ook van een onzekere gebeurtenis afhangt. Ook het Hof van Cassatie bevestigde eerder dat het bestaan van een kans op winst of het risico van een verlies essentieel is voor een kanscontract (Cass. 20 juni 2005, AR C.04.0549.F) en dat het aan de rechter is om na te gaan of de kans die een contract tot een kanscontract maakt ook reëel is (Cass., 19 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 236).

Verlies winst en risico op schadevergoeding

Het is dus zeker niet je recht om zomaar even het risico op verlies uit te schakelen (waardoor er ook geen sprake meer is van een kans op winst maar wel van een zekerheid op winst). Elke handeling die je stelt die het risico op verlies en winst uitschakelt, maakt het kanscontract ongeldig. De tegenpartij kan zich bovendien op het bedrog beroepen om de overeenkomst tussen jou en het casino nietig te laten verklaren. Wanneer de overeenkomst nietig is, moet alles in de oorspronkelijke toestand worden hersteld. In principe moet het casino dus je inzet teruggeven en moet ook jij je winst aan het casino teruggeven. Daarnaast kan het casino een burgerrechtelijke schadevergoeding vorderen. Zeker wanneer er reputatieschade is, wanneer juridische procedures zich opdringen of wanneer er andere spelers bij het spelletje betrokken zijn, kan de factuur snel oplopen.

Strafrechtelijke vervolging bij fraude

Niet alleen burgerrechtelijk kan het casino optreden, maar fraude kan ook in strafrechtelijke sancties resulteren. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder al bij het roulette spelen op een gemanipuleerde tafel of toen croupiers onder één hoedje speelden met oplichters. Ook bij matchfixing of wanneer verschillende spelers heimelijk onder één hoedje spelen om een derde geld afhandig te maken, is er sprake van fraude.

Wat de sancties zijn, is afhankelijk van de feiten. In eerdere zaken was er vaak een waslijst aan aanklachten, gaande van fraude, oplichting en bedriegerij tot samenzwering, fiscale fraude en het witwassen van geld. De meeste daders riskeren een gevangenisstraf tot vijf jaar en een geldboete tot 3.000 euro (24.000 euro na toepassing opdeciemen). Afhankelijk van de tenlastelegging, de feiten, eventuele verzwarende omstandigheden en recidive zijn zwaardere sancties mogelijk, maar in de praktijk gaat het vaak om een boete en een autonome probatiestraf.

Voor de man die de roulettetafel manipuleerde werd er, naast de burgerrechtelijke gevolgen, bijvoorbeeld een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro gevorderd (6.400 euro na toepassing opdeciemen).

Casino mag je de toegang weigeren

Daarnaast kan het (online) casino ook zelf sancties opleggen. Zo kan het je verbieden om nog aan bepaalde spelletjes deel te nemen of kan het je zelfs de toegang tot het casino weigeren. Zo’n toegangsverbod hoeft niet eens in haar algemene voorwaarden of toegangsvoorwaarden te staan. De enige voorwaarde is eigenlijk dat er geen sprake is van discriminatie en dat het casino te goeder trouw handelt. Wanneer vaststaat dat je bedrog pleegde, valt er dus maar weinig tegenin te brengen. Dat geldt overigens niet alleen voor het betrokken casino, want ook andere casino’s kunnen zich op de feiten beroepen om je de toegang te ontzeggen. Moeilijk is dat overigens niet, want (online) casino’s zijn verplicht om identiteitscontroles te organiseren en bepaalde doelgroepen de deur te wijzen.

Een aantal tactieken die niet meteen illegaal zijn, worden over het algemeen via het intern reglement aangepakt. Ook wanneer men je kan betrappen op het tellen van kaarten tijdens een potje blackjack of van het heimelijk gebruik van speciale software, kan je op de zwarte lijst van een casino terechtkomen.

Onthoud ten slotte dat casino’s alles in het werk stellen om kansspelfraude te voorkomen. Van het getrainde oog van croupiers tot camera’s en wiskundige algoritmes die snel merken wanneer er iets niet pluis is: de kans dat je tegen de lamp loopt, is te groot om het überhaupt nog maar te riskeren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie