Economie

Te laat betalen belastingen: in 2019 betaal je 4% nalatigheidsinteresten

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 24 december 2018 een bericht met betrekking tot de vastlegging van de nalatigheidsinteresten voor het kalenderjaar 2019. Tot eind december 2017 bedroeg dit percentage nog 7%, waarna het werd omgevormd in functie van de lineaire obligaties op 10 jaar.

De nieuwe berekening van de nalatigheidsinteresten

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de wetgever eind 2017 ook de regeling met betrekking tot de nalatigheidsinteresten hervormt. Sinds begin 2018 berekent men de nalatigheidsinteresten in functie van de lineaire obligaties op 10 jaar. Hiervoor kijkt men naar het gemiddelde van de referte-indexen J van de maanden juli tot en met september van het jaar voorafgaand aan het jaar. Voor 2019 houdt men dus rekening met het gemiddelde van de referte-indexen van juli 2018, augustus 2018 en september 2018.

Het bekomen resultaat wordt beperkt tot maximaal 10% per jaar en minimaal 4% per jaar. Door de lage J referte-indexen gaat het in 2019 dus om het minimum van 4% en dit wordt dan ook bevestigd door de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Waarop is de nalatigheidsinterest van 4% van toepassing?

De nalatigheidsinterest van 4% is van toepassing op de belastingen van het WIB 1992 en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijke belastingen. Het gaat met name om volgende belastingen:

  • De personenbelasting;
  • De vennootschapsbelasting;
  • De rechtspersonenbelasting;
  • De verkeersbelasting op de autovoertuigen;
  • De voorheffingen;
  • De belastingen op de automatische ontspanningstoestellen;
  • De belastingen op de spelen en de weddenschappen;
  • De (aanvullende) belastingen op de deelname van werknemers in de winst / het kapitaal van de vennootschap.

De nalatigheidsinterest is dan ook niet van toepassing op:

  • De btw;
  • De diverse rechten en taksen.

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie