Dossier coronavirusFeaturedIn de persWerk & SociaalZiekte en verzorging

Terugbetaling door het ziekenfonds bij coronabesmetting

Het coronavirus zorgt bij veel mensen voor onduidelijkheid, ook betreffende uitkeringen en terugbetalingen. Daarnaast sluiten de praktische situatie en de overheidsbeslissingen niet altijd aan bij het wettelijk kader waaraan artsen en ziekenfondsen zich moeten houden. Zij leggen momenteel enige creativiteit aan de dag.

Telefonische consultatie volledig terugbetaald

Wanneer huisartsen geconfronteerd worden met een mogelijk geval van het nieuwe coronavirus dienen zij het contact met de patiënt te beperken en dient de consultatie telefonisch te verlopen. De huisarts polst telefonisch naar de symptomen. Bij milde symptomen volgt thuisisolatie en schrijft de huisarts een werkonbekwaamheidsattest van 7 dagen voor. Dit is een uitzonderingsmaatregel, want normaal mogen huisartsen alleen attesten voorschrijven wanneer ze een fysiek onderzoek hebben verricht. Het attest wordt per post of mail verzonden.

Bij ernstige symptomen wordt de patiënt naar het ziekenhuis doorverwezen en brengt de huisarts het ambulancepersoneel en het ziekenhuis op de hoogte. Zo nodig mag de huisarts, als hij over het nodige beschermingsmateriaal beschikt, wel nog steeds zelf een klinisch onderzoek verrichten maar dit dan bij voorkeur tijdens een huisbezoek. Indien hij niet over het nodige beschermingsmateriaal beschikt, moet de huisarts je doorverwijzen naar een triageplaats of naar het ziekenhuis.

Er wordt met aandrang gevraagd om bij een vermoedelijke besmetting niet naar de huisartsenpraktijk te gaan. Indien je er toch opdaagt, moet de huisarts je onmiddellijk isoleren en meteen alle nodige beschermende maatregelen treffen.

Huisartsen mogen voor de telefonische consultatie 20 euro aanrekenen. De patiënt ontvangt echter geen factuur want het volledige bedrag wordt via de derdebetalersregeling toegekend.

Problemen met attesten per mail

Hoewel er aan de huisartsen wordt gevraagd om attesten per mail te verzenden, blijkt dit problematisch te zijn. De AVG, die de privacy van patiënten moet beschermen, staat dit immers niet toe.

Ook de ziekenfondsen mogen niet zomaar niet-originele attesten accepteren. Navraag leert wel dat sommige ziekenfondsen zoals Partena enige soepelheid aan de dag leggen en attesten per mail, waarvan duidelijk is dat ze ook door de arts per mail werden verzonden, alsnog zullen accepteren. Ze doen dit echter op eigen houtje en verantwoordelijkheid, net omwille van het ontbreken van een gepast wettelijk kader.

Indien mogelijk raden wij aan om, in afwachting van verdere communicatie door het RIZIV, de huisarts te vragen om het attest per post te verzenden. In een aantal grotere huisartsenpraktijken, die in de praktijk lijken uit te groeien tot een callcenter, gaan administratieve bedienden momenteel zelf de attesten overal in de bus steken.

Moeilijke terugbetaling van tests op SARS-CoV-2

Als je aan de voorwaarden voldoet voor een test op het coronavirus moet je de test niet zelf betalen. Je moet dan wel “verdacht zijn voor besmetting” en bovendien mag je je enkel laten testen in een referentielaboratorium. In alle andere gevallen moet je zelf voor de kosten opdraaien. Binnen het huidig wettelijk en praktisch kader waarbij de referentielaboratoria niet langer kunnen volgen en artsen noodgedwongen steeds vaker bij andere laboratoria aankloppen, zijn de kosten voor de test (+/- 75 euro) dus wel gewoon voor eigen rekening. Ook hier staan de ziekenfondsen in contact met het RIZIV om een oplossing uit te werken. Het RIZIV heeft de laboratoria intussen al gevraagd om de tests tijdelijk niet te factureren en een aantal ziekenfondsen raden in de tussentijd aan om ontvangen facturen voorlopig nog niet te betalen.

Wat bij een coronabesmetting?

Wie over een attest van de huisarts beschikt heeft volgens de klassieke regels recht op een uitkering van het ziekenfonds. Ook voor de terugbetaling van de medische kosten en hospitalisatiekosten gelden de klassieke regels.

Wanneer je ziek wordt in het buitenland en daar medische verzorging krijgt, kan je eveneens recht hebben op een terugbetaling van de medische kosten. Ook repatriëringskosten en ambulante kosten worden terugbetaald. Je moet wel de originele betaalbewijzen aan het ziekenfonds bezorgen.

Wie daarentegen niet ziek is maar thuis in quarantaine moet blijven omdat een familielid besmet is, heeft geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. De werkgever moet dan stappen ondernemen om over te gaan op tijdelijke werkloosheid door overmacht. Zelfstandigen hebben uitzonderlijk recht op een overbruggingsrecht wanneer zij minstens zeven kalenderdagen niet kunnen werken. Het ziekenfonds betaalt ook geen andere kosten terug zoals de aankoop van ontsmettende handgel, de aankoop van mondmaskers of de hotelkosten van wie in het buitenland in quarantaine zit door een besmetting in het hotel.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie