BoeteGevangenisstrafStraf

Verboden om foto’s te maken van Belgische kerncentrales

Via websites zoals Google Maps kan je eenvoudig inzoomen op de Belgische kerncentrales in Doel of Tihange. De beelden zijn uiterst scherp en gedetailleerd en al langer een doorn in het oog van Binnenlandse Zaken. Criminelen kunnen de beelden eenvoudig misbruiken en dus wil Binnenlandse Zaken al langer dat ze op zijn minst onbruikbaar worden gemaakt. Dat deed Google eerder al voor bijvoorbeeld de luchtmachtbasis Kleine Brogel. Voor de Belgische kerncentrales weigert Google echter de foto’s te blurren. Volgens Google doet men zoiets alleen maar wanneer men er wettelijk toe verplicht is. Daarom heeft de wetgever het verbod nu in een wet gegoten.

Verbod op satelliet- en luchtfoto’s van Belgische kerncentrales

Het nieuwe verbod gaat om satelliet- en luchtfoto’s waarop Belgische nucleaire sites herkenbaar zijn. Geblurde foto’s zijn met andere woorden wel nog steeds toegestaan. Het verbod is ruim geformuleerd en heeft niet alleen betrekking op het maken van deze foto’s, maar ook op het:

  • Publiceren
  • Tentoonstellen
  • Verkopen
  • Verspreiden

De sanctie is een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van 26 tot 100 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen). De rechter kan daarnaast de staking van de onrechtmatige activiteit bevelen op straffe van een dwangsom. De tekst geeft uitdrukkelijk aan dat het misdrijf ook strafbaar is wanneer het buiten het Belgisch grondgebied wordt gepleegd. Op die manier houdt men ook kijkgrage satellieten op afstand.

Uitzonderingen op het verbod

De wetgever voorziet wel een aantal uitzonderingen op het verbod. Zo is het nemen van satelliet- of luchtfoto’s toch toegestaan wanneer de minister van Binnenlandse Zaken zijn specifieke toestemming gaf.

Daarnaast is het duidelijk dat het verbod werd opgesteld voor commerciële bedrijven als Google. Het geldt immers alleen voor commerciële handelingen. De wetgever heeft uitdrukkelijk burgers die te goeder trouw foto’s maken tijdens een wandeling of ballonvlucht niet strafbaar willen maken. Er zijn nochtans voorbeelden genoeg van landen waar dat wel strafbaar is, maar daar wil België geen voorbeeld aan nemen.

Niet alleen van toepassing op kerncentrales

De regels gelden eigenlijk voor alle klasse-I-inrichtingen die in het Arbis zijn opgenomen. Het gaat dus om de kernreactoren, maar ook om:

  • Inrichtingen voor de opwekking van al dan niet verrijkte bestraalde kernbrandstoffen
  • De inrichtingen waar splijtstoffen (groter dan de helft van de minimale kritieke massa) worden aangewend of in bezit worden gehouden
  • De inrichtingen waar men radioactieve afvalstoffen verzamelt, verwerkt, conditioneert, opslaat of behandelt, op voorwaarde dat deze inrichtingen de belangrijkste activiteit van de onderneming uitmaken
  • Bergingsplaatsen van radioactieve afvalstoffen.

Daarnaast voorziet de wetgever de mogelijkheid om bij koninklijk besluit een lijst op te stellen van andere gevoelige inrichtingen. De federale regering kan die lijst opstellen, maar moet daarvoor wel steeds het advies inwinnen van het nationale crisiscentrum. Nadien moet de lijst ook nog eens door de wetgevende macht worden bekrachtigd. Op die manier voorkomt de wetgever dat de regering maar al te eenvoudig het een en ander kan verdoezelen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie