Werk & SociaalZiekte en verzorging

Verdere uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming

Wanneer je ziek bent, reken je op de federale sociale zekerheid. De federale sociale zekerheid zorgt voor de terugbetaling van je medicatie, dokterskosten en dergelijke meer. Voor wie erg veel zorg nodig heeft, zal de federale bescherming echter niet altijd volstaan. Daarom heeft Vlaanderen een eigen Vlaamse sociale bescherming (VSB) in het leven geroepen. De Vlaamse sociale bescherming vult een aantal gaten op die door de federale sociale zekerheid open worden gelaten.

Wat is de Vlaamse sociale bescherming?

De huidige Vlaamse sociale bescherming biedt op verschillende domeinen ondersteuning. Zo kunnen mensen die door een beperking, ouderdom of een chronische ziekte moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen, aan een beperkt tarief een mobiliteitshulpmiddel huren of kopen. Het gaat bijvoorbeeld om een rolstoel of een elektrische scooter. Daarnaast kent de Vlaamse sociale bescherming een maandelijkse tegemoetkoming toe aan mensen met een ernstig gezondheidsprobleem of een handicap. Afhankelijk van de zorgbehoefte varieert dit van 130 tot 594 euro per maand. Het zorgbudget moet de zorgbehoevende helpen om de extra verzorgingskosten die niet door de federale sociale zekerheid worden gedekt, te betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de eigen bijdrage in een woonzorgcentrum, de aanschaf van dieetvoeding, kinesitherapie enzovoort.

Ten slotte investeert de Vlaamse sociale bescherming achter de schermen in de sector van de ouderenzorg, bijvoorbeeld door een deel van de zorg- en personeelskosten te betalen. Zo houdt het de oudenzorgvoorziening betaalbaar.

Aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming is verplicht voor eenieder die in Vlaanderen woont en in België sociaal verzekerd is. Voor Brusselaars en voor uitgaande grensarbeiders is de aansluiting facultatief.

In ruil voor de Vlaamse sociale bescherming betaal je een zorgpremie. In 2021 bedraagt deze zorgpremie 54 euro. Mensen met een laag inkomen betalen 50% minder. Het is de zorgkas die in opdracht van de Vlaamse overheid de zorgpremie int. De zorgpremie volstaat niet om alle uitgaven te dekken. Daarom vult de Vlaamse overheid het jaarlijks aan met een half miljard aan Vlaams belastinggeld.

Uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming vanaf 2022

Het is altijd de bedoeling geweest om de Vlaamse sociale bescherming stapsgewijs uit te bouwen. De Vlaamse sociale bescherming zal in de loop van 2022 dan ook opnieuw worden uitgebreid. Dan worden er zes nieuwe zorggroepen in de Vlaamse sociale bescherming ingekanteld:

  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven van beschut wonen
  • Revalidatieovereenkomsten
  • Rolstoeladviesteams
  • Palliatieve verzorging
  • Multidisciplinair overleg

In het decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming staat te lezen wat de taken van de verschillende sectoren zijn en hoe de toegang voor de patiënten moet worden geregeld. Ook de financiering van de zorgbehandelingen, het verloop van de procedures en de gegevensuitwisseling met deze sectoren komen aan bod.

Betalen van een dossiertaks

Ten slotte is het ook nieuw dat er een dossiertaks moet worden betaald wanneer iemand een beroep indient bij het agentschap Vlaamse sociale bescherming. De dossiertaks bedraagt 75 euro, maar er is een verminderde dossiertaks voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Deze dossiertaks wordt bovendien terugbetaald wanneer het beroep positief beslist wordt. Deze maatregel moet het aantal nodeloos ingestelde beroepsdossiers terugdringen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie