De burgerLeven & Wonen

Verhoging van de bijdrage in administratieve kosten aanvraag verblijfskaart

Sinds maart 2015 moeten personen die bepaalde verblijfskaarten aanvragen een bijdrage in de administratieve kosten betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In theorie werd de bijdrage in de administratieve kosten ingevoerd om de begroting te ondersteunen, maar het is een publiek geheim dat men tegelijkertijd ook het aantal aanvragen terug wilde dringen. “Vroeger hadden we aanvragen na aanvragen na aanvragen. Een diarree van aanvragen. En we zien nu, nu ze moeten betalen, dat er veel minder zijn” klonk het in 2017 nog bij toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Nieuwe verhoging van de administratieve bijdragen

De administratieve bijdragen zijn per aanvraag en per persoon te betalen en via rechtstreekse overschrijving op de bankrekening van de DVZ. De bijdragen zijn nu nog maar eens verhoogd. Hieronder zijn de oude en de nieuwe bijdragen weergegeven. De vreemdeling is verplicht om bij zijn verblijfsaanvraag een betalingsbewijs toe te voegen, anders is de verblijfsaanvraag onontvankelijk. Eerst betalen en dan aanvragen is met andere woorden de regel.

Betrokkene + situatieOud bedragNieuw bedrag (vanaf 1 juni 2021)
Niet-Europeanen die naar België komen (bv. voor een verblijf om humanitaire reden)€ 358€ 363
Gezinshereniging met een Belg of voor wie als niet-Europeaan in België komt studeren€ 204€ 207
Langdurig ingezetene in een ander Europees land die in België wil komen wonen (incl. familieleden)€ 62€ 63
Minderjarigen, vreemdelingen met een studie- of onderzoeksbeurs, ongehuwde gehandicapte vreemdelingen en alleenstaande gehandicapte kinderen die een aanvraag gezinshereniging indienenGratisGratis

Administratieve bijdragen terugvorderen via de rechtbank

Het opmerkelijke aan deze bijdragen is dat ze door twee arresten van 11 september 2019 zijn vernietigd door de Raad van State. De aangerekende bijdrage zou volgens de Raad van State namelijk niet in redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten. Nochtans had toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) deze bijdragen net fors verhoogd omdat ze veel te laag zouden zijn.

Hierdoor hebben deze administratieve bijdragen helemaal geen wettelijke basis. Hoewel de DVZ onbevoegd is om dergelijke bijdragen te innen, blijft het dit wel gewoon doen en blijft het aanvragen zonder betalingsbewijs afwijzen. Daar heeft ook de nieuwe regering nog steeds niks aan veranderd.

Voor wie de bijdragen betaalde, is het hoe dan ook mogelijk om ze integraal terug te vorderen voor de rechtbank van eerste aanleg. Personen van wie de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard omwille van de niet-betaling van de administratieve kost, kunnen de vernietiging van deze beslissing bovendien vorderen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit gebeurde in een eerdere zaak al met succes (arrest nr. 228.858 van 18 november 2019).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie