Dossier coronavirusIn de persOuderen en pensioenSociale ondersteuningWerk & Sociaal

Vlaamse beschermingsregels voor zorgcentra tijdens coronacrisis

Zopas is het nieuw besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het gaat om eerdere aangekondigde maatregelen die onder andere kwetsbare en oudere personen in zorgcentra moeten afschermen van het coronavirus door de contacten te beperken. Deze maatregelen gelden in principe tot 4 april 2020, maar Vlaams minister Wouter Beke kan ze eenvoudig verlengen.

Diverse sluitingen om verspreiding tegen te gaan

In de eerste plaats sluit de Vlaamse regering het lokaal dienstencentrum. Het gaat om een woonzorgvoorziening dat onder andere de sociale cohesie in de buurt versterkt en gebruikers ondersteunt in hun zelfzorgvermogen en activiteiten organiseert. Hetzelfde doet het ook met het regionaal dienstencentrum dat gebruikers en mantelzorgers informeert, maar eveneens groepsgerichte activiteiten aanbiedt. In deze tijden is het duidelijk de bedoeling om de meest kwetsbaren af te schermen en dus moesten deze instellingen worden gesloten. De Vlaamse regering doet dit echter niet alleen voor het lokaal en regionaal dienstencentrum, maar behoudt een maximale slagkracht door ook te besluiten dat “alsook alle instellingen en diensten die gelijkaardige activiteiten uitoefenen” gesloten moeten worden.

Daarnaast legt de Vlaamse regering in het bijzonder een sluiting op aan:

  • Alle centra voor dagverzorging (woonzorgvoorziening met daginfrastructuur voor personen met een zorgvraag)
  • Alle dagopvang georganiseerd door een dienst voor gezinszorg
  • De respijteenheid Limmerik van vzw Revalidatiecentrum Pulderbos te Zandhoven
  • De respijteenheid Villa Rozerood van vzw Villa Rozerood te De Panne

Specifieke regels voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra worden niet gesloten, maar de toegang tot woonzorgcentra is enkel nog mogelijk voor het personeel, de bewoners en vrijwilligers. Bezoekers kunnen geen toegang meer krijgen tot de gebouwen. Ook andere verzorgingstehuizen, zoals de psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap, ondergaan overigens hetzelfde lot.

Het risico is dat één enkele besmette snel de andere bewoners kan besmetten, zoals al vaker bleek in het buitenland waar volledige rusthuizen geïnfecteerd waren. Net daarom legt de Vlaamse regering ook regels op die de interactie tussen de bewoners moet beperken:

  • Eetruimten mogen alleen nog gebruikt worden voor het maaltijdgebeuren;
  • Het woonzorgcentrum mag geen gemeenschappelijke activiteiten organiseren met externen of tussen de bewoners.

Afwijkende regels voor multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap

De Vlaamse regering erkent dat het moeilijk is om minderjarige personen met een handicap die woonondersteuning krijgen in een multifunctioneel centrum van bezoek af te schermen en staat hier een soepelere regeling toe. Omdat er verschillende (vroege) indicatoren zijn die aantonen dat kinderen minder ernstige symptomen ontwikkelen en het gegeven dat sociale interactie voor hen vaak heel belangrijk is, is dit volgens experts verdedigbaar. Daarom is bezoek in deze centra wel nog toegestaan. Er moet dan wel aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Er mogen maximaal 2 bezoekers gelijktijdig de bewoner bezoeken
  • Het bezoek moet doorgaan in een lokaal afgescheiden van de gemeenschappelijke leefruimten
  • Bezoekers moeten bij het betreden van de gebouwen hygiënische maatregelen nemen en zijn onder andere verplicht om de handen te wassen of ontsmettende handgel te gebruiken
  • Bezoekers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

Geef een reactie