Dossier coronavirusIn de pers

Vlaamse kotbazen moeten kosten voor elektriciteit en water terugbetalen

Tijdens de periode dat de hogescholen en universiteiten gesloten waren, kozen veel studenten ervoor om terug naar huis te trekken. Omdat dit dan hun verblijfsplaats was, konden ze hun studentenkamer niet gebruiken. De huur voor die studentenkamer bleef wel gewoon doorlopen. De Vlaamse regering voorziet nu in een compensatie waarbij Vlaamse kotbazen een deel van de kosten moet terugbetalen.

Compensatie is niet voor alle studenten van toepassing

De compensatie is enkel voorzien voor studenten die hun studentenkamer voor 1 april 2020 verlaten hebben en er niet voor 1 juni 2020 opnieuw hun intrek hebben genomen. Bovendien is de compensatie alleen voorzien voor de maanden april en mei. De verbruikskosten zullen met andere woorden minimaal zijn.

Berekening van de compensatie

Het besluit van de Vlaamse regering voorziet in een kwijtschelding van de verbruikskosten voor water en energie. Sommige van deze kosten blijven doorlopen, bijvoorbeeld wanneer de gemeenschappelijke gangen verwarmd blijven of wanneer er water wordt gebruikt in de gemeenschappelijke keuken.

Vaak worden de verbruikskosten niet apart aangerekend, maar maken ze deel uit van een totaalbedrag. Of de kosten voor energie en water worden niet in de huurprijs begrepen, maar het huurcontract bevat ook geen opdeling tussen deze kosten. In zo’n geval worden de kosten voor het verbruik van water of energie forfaitair bepaald. Ze bedragen dan 10% van de som van de huurprijs en afzonderlijk aangerekende kosten.

Het is wel mogelijk dat er door de verhuurder al een compensatie werd voorzien. In dat geval beperkt de nieuwe compensatie zich tot het positieve verschil tussen de berekende compensatie en de reeds toegekende compensatie. Als die toegekende compensatie reeds hoger was, hoeft de student evenwel niks terug te betalen. Afspraak is afspraak.

Student moet zelf een verzoek indienen

Het is de verhuurder verboden om deze kosten in rekening te brengen. Meestal zal de verhuurder dat echter al hebben gedaan. In dat geval kan de student verzoeken om de kosten terug te betalen. Een gewone e-mail volstaat, maar die moet wel ten laatste op het einde van het studentenhuurcontract verzonden worden. Als het studentenhuurcontract al is afgelopen heeft de student tijd tot ten laatste 28 september 2020. De verhuurder is dan verplicht om binnen de 14 dagen na ontvangst van de e-mail de terugbetaling uit te voeren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie