In de pers

Vlaamse notaris moet vanaf 2021 informeren over register van de herstelvorderingen

Met het Wijzigingsdecreet Woningkwaliteit van 29 maart 2019 (BS 29 april 2019) werden zowel de Vlaamse Wooncode als de Vlaamse Codex Fiscaliteit gewijzigd. Voor de notaris impliceert dat een extra consultatie- en informatieplicht bij het opstellen van de overdrachtsakte. Zo moet de notaris de verkrijger van een zakelijk recht nu al op de hoogte stellen van een kennisgeving van vaststelling tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Vanaf 2021 krijgt de notaris er nog een extra consultatie- en informatieplicht bij.

De nieuwe regelgeving geldt voor het Vlaams Gewest en dit vanaf 1 januari 2021.

Notaris moet register van de herstelvorderingen consulteren

De notaris zal immers het register van de herstelvorderingen moeten raadplegen indien een zakelijk recht op een onroerend goed wordt overgedragen. Het gaat echter verder dan een consultatieplicht. De in het register van de herstelvorderingen opgenomen informatie moet immers ook in de overdrachtsakte worden overgenomen (informatieplicht). Maar ook indien het register geen informatie zou bevatten, moet de notaris het ontbreken daarvan in de akte vermelden.

Wat is het register van de herstelvorderingen?

Het register van de herstelvorderingen is een register van alle panden waarvoor de wooninspecteur een herstelvordering opstelde en waarvoor nog niet werd vastgesteld dat deze herstelvordering werd uitgevoerd. Het omvat bovendien ook het voorwerp van de herstelvordering, namelijk de sloop of het herstel van alle gebreken of de herbestemming. De wooninspectie vult het register van de herstelvorderingen aan en de notaris kan enkel de erin opgenomen informatie overnemen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie