Dossier coronavirusIn de persInternationaalWerk & SociaalWerk en ontslag

Vrij verkeer van werknemers moet gewaarborgd blijven tijdens de coronacrisis

De Europese Commissie heeft de lidstaten er via een nieuwe mededeling aan herinnerd dat zij bij het controleren van haar grenzen nog steeds het vrij verkeer van grensarbeiders en gedetacheerde werknemers in cruciale beroepen moet garanderen. Zij moeten ongehinderd de grenzen kunnen oversteken.

Grensovergang voor grensarbeiders en gedetacheerde werknemers in cruciale beroepen

De Europese Commissie roept de lidstaten op om het nodige te doen zodat werknemers die cruciale beroepen uitvoeren ongehinderd de grenzen kunnen oversteken. Hun vlotte doorgang moet worden gegarandeerd en het is niet de bedoeling dat zij in lange files terechtkomen. Lidstaten kunnen hiervoor bijvoorbeeld een aparte rijstrook voorzien of met stickers werken zodat ze zich niet telkens moeten identificeren. Daarnaast moeten buurstaten afspraken maken zodat ze maar aan één grens worden gecontroleerd. Deze maatregelen hebben betrekking op grensarbeiders, gedetacheerde werknemers die op doorreis zijn en zelfstandigen die een cruciaal beroep uitoefenen.

Ter verduidelijking heeft de Europese Commissie 17 groepen van beroepen opgesomd die het als essentieel beschouwt:

 • Gezondheidsmedewerkers (incl. paramedische beroepen)
 • Verzorgend personeel in de gezondheidszorg (incl. kinderverzorgers, verzorgers van personen met een handicap en verzorgers in de ouderenzorg)
 • Wetenschappelijke medewerkers in de gezondheidssector
 • Werknemers in de farmaceutische sector en in de sector voor medische hulpmiddelen
 • Werknemers die betrokken zijn in de distributieketen van geneesmiddelen, medische uitrusting, medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (incl. levering, installatie en onderhoud)
 • Specialisten op vlak van informatie- en communicatietechnologie
 • Technici op vlak van informatie- en communicatietechnologie en andere technici voor het essentiële onderhoud van de betrokken uitrustingen
 • Beroepsbeoefenaars op het gebied van engineering (ingenieurs, energietechnici en elektrotechnici)
 • Personen die werken aan kritieke of essentiële infrastructuren
 • Vakspecialisten op het gebied van wetenschap en techniek (incl. technici m.b.t. waterinstallaties)
 • Veiligheidswerkers
 • Brandweerlieden, politieagenten, gevangenisbewakers, beveiligingspersoneel en civielebeschermingspersoneel
 • Beroepsbeoefenaars op het gebied van de productie en verwerking van levensmiddelen (incl. aanverwante beroepen en onderhoudspersoneel)
 • Beroepsbeoefenaars op het gebied van de productie en verwerking van levensmiddelen (incl. aanverwante beroepen en onderhoudspersoneel)
 • Bedieners van arbeidswerktijden op het gebied van levensmiddelen en aanverwante producten (incl. exploitanten van de inrichtingen)
 • Werknemers in de vervoerssector
  • Professionele bestuurders van auto’s en bestelwagens
  • Professionele bestuurders van motorrijwielen
  • Vrachtwagen-, bus- en tramchauffeurs
  • Ambulancebestuurders
  • Luchtvaartpiloten
  • Machinisten, treincontroleurs en -begeleiders (incl. personeel van onderhoudswerkplaatsen en personeel van infrastructuurbeheerders)
  • Werknemers in de maritieme sector en in de binnenvaart
 • Vissers
 • Personeel van overheidsinstellingen in kritieke functies (incl. internationale organisaties)

Gelijkstelling voor seizoensarbeiders

De Europese Commissie geeft aan dat seizoensarbeiders op zich niet tot de cruciale beroepen behoren, maar dat zij er wel mee worden gelijkgeschakeld. Zij zijn per slot van rekening essentieel voor de landbouwsector en voor de voedselbevoorrading in het algemeen. De gelijkschakeling geldt wel alleen als hun werkzaamheden in het land waar ze het willen uitoefenen nog zijn toegestaan. Het is noodzakelijk dat de lidstaten de informatie hieromtrent communiceren via het Technisch Comité voor het vrije verkeer van werknemers.

Geef een reactie