EconomieStaat & Bestuur

Wat is een overheidsopdracht?

Wil jij met de overheid samenwerken? Dit is mogelijk en voor veel bedrijven is het ook uiterst renderend om zaken te doen met de overheid. Maar wat is zo’n overheidsopdracht eigenlijk en hoe gaat dit allemaal in zijn werk? In deze blog gaan we hier graag even dieper op in.

Hoe komt een overheidsopdracht tot stand?

Wanneer een overheid een opdracht wil laten uitvoeren, heeft het natuurlijk een opdrachtnemer nodig. Om een geschikt bedrijf te vinden, wordt er een aanbesteding uitgeschreven en de wereld ingestuurd, waarna bedrijven hiervoor een offerte kunnen opstellen. Zo’n aanbesteding loopt altijd voor een bepaalde termijn en na deze termijn zal de overheid uiteindelijk een opdrachtnemer aanduiden. Het aanduiden van een opdrachtnemer wordt ook wel eens een gunning genoemd. Bij dit alles gelden er uiteraard een aantal regels en richtlijnen die in de wetgeving terug te vinden zijn, dit voor een transparant en foutloos verloop.

Een aanbesteding is niet altijd nodig bij een overheidsopdracht

Het is hierbij wel goed om te weten dat een overheid niet altijd een aanbesteding moet uitschrijven wanneer het een opdracht wil laten uitvoeren. Dit wordt namelijk allemaal door Europa gereglementeerd. Zij stellen bepaalde drempelbedragen op en afhankelijk hiervan is een aanbesteding al dan niet verplicht. Deze drempelbedragen worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast.

Verschillende overheidsopdrachten

De overheidsopdrachten worden onderverdeeld in drie categorieën: opdrachten voor werken, voor diensten of voor leveringen. Elk kennen ze hun eigen drempelbedragen. Onder opdrachten voor leveringen vinden we bijvoorbeeld de aankoop, huur, huurkoop (al dan niet met een optie tot koop) en leasing van producten terug. Ook installatie- en plaatsingswerkzaamheden worden bij deze groep gerekend.

Verschillende procedures bij overheidsopdrachten

Vooraleer een aanbesteding kan worden opgestart, dient er voor een procedure te worden gekozen. De openbare procedure en de niet-openbare procedure zijn ongetwijfeld de twee die het vaakst voorkomen. Meer informatie over de andere procedures, zoals de concurrentiegerichte dialoog, vind je hier.

Bij een openbare procedure is het voor ieder bedrijf mogelijk om zich aan te melden en een offerte in te dienen. Aan de hand van de verschillende ingediende offertes wordt de beste kandidaat voor de openbare aanbesteding uitgekozen. De gunning bij een openbare procedure omvat één ronde.

De niet-openbare procedure verloopt gelijklopend, maar dan wel over twee rondes of fases: de selectiefase en de gunningsfase. Bij de selectiefase moeten bedrijven zich eerst aanmelden voor een aanvraag tot deelneming. Voor de tweede fase worden hieruit minimaal drie kandidaten geselecteerd die worden verzocht een offerte op te maken. Ten slotte zal de uiteindelijke gunning plaatsvinden. Bij deze beide procedures is het verboden om te onderhandelen.

Blijf op de hoogte van overheidsopdrachten

Wil je zelf overheidsopdrachten in de wacht slepen?

Dan is het natuurlijk belangrijk dat je de aanbestedingen of overheidsopdrachten opvolgt. En dat je weet welke selectiecriteria er gelden. Tender-Alert houdt je op de hoogte van de gepubliceerde opdrachten zodat je geen enkel project mist. Zoek je meer informatie over de mogelijkheden en hun werkwijze?

Contacteer Tender-Alert vandaag nog en ze leggen het uit!


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie