De burgerLeven & Wonen

Wat zijn buitengewone kosten voor kinderen?

De 2 ouders moeten bijdragen in de kosten voor hun kinderen, ook nadat ze zijn gescheiden. Dit omvat een bijdrageplicht voor de gewone kosten (bv. de kosten voor het levensonderhoud) en voor de buitengewone kosten voor het kind.

Dergelijke buitengewone kosten voor het kind zijn de eerder uitzonderlijke of onvoorzienbare uitgaven die noodzakelijk zijn en die het gevolg zijn van ongewone of toevallige gebeurtenissen die het gebruikelijke budget (de gewone kosten voor het kind) overschrijden. Een nieuw KB van 22 april 2019 maakt aan de hand van 3 categorieën (en een restcategorie) duidelijk wat onder buitengewone kosten voor het kind moet worden begrepen.

Dit zijn buitengewone kosten voor het kind

Het KB van 22 april 2019 (BS 2 mei 2019) heeft het over 4 categorieën buitengewone kosten voor het kind: medische en paramedische kosten, schoolkosten, de kosten voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van het kind en een vierde restcategorie. De lijst met 4 categorieën treedt op 12 mei 2019 in werking.

Buitengewone kosten kind: medische en paramedische kosten

Een eerste categorie buitengewone kosten voor het kind zijn de medische en de paramedische kosten. De kosten moeten door een bevoegde arts of instantie zijn voorgeschreven. Het gaat onder andere om de kosten voor de behandelingen door specialisten, de kosten voor heelkundige ingrepen, de kosten voor hospitalisatie en de medische en paramedische hulpmiddelen (bv. de aankoop van een bril of beugel).

Uiteraard kan je enkel de restbedragen, na de tussenkomst van het ziekenfonds of van een verzekering, aanrekenen. Wel mag de jaarlijkse premie voor de hospitalisatieverzekering of de aanvullende verzekering ook als buitengewone kost worden aanzien.

Buitengewone kosten kind: schoolkosten

Ook wat de schoolopleiding betreft kan er sprake zijn van buitengewone kosten voor het kind. Het gaat onder andere om de huurprijs van een kot, genomen bijlessen indien de studieresultaten de noodzaak daarvan aantonen, de kosten voor een laptop en een printer, de inschrijvingsgelden, de kosten voor gespecialiseerde studiematerialen (bv. een grafische rekenmachine) en de kosten voor meerdaagse schoolactiviteiten. Hiervan moet je eveneens eventuele beurzen en toelagen aftrekken.

Buitengewone kosten kind: kosten persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing

Een derde categorie buitengewone kosten voor het kind omvat tot slot de kosten voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Het gaat om een ruime categorie waaronder verschillende zaken vallen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het behalen van het rijbewijs of de kosten voor kinderopvang tot drie jaar.

Buitengewone kosten kind: restcategorie

Ouders kunnen ook zelf een akkoord sluiten over de buitengewone kosten voor het kind en bepaalde andere kosten als buitengewoon bestempelen. Denk bijvoorbeeld aan de dierenartskosten voor het huisdier van het kind. Dergelijke buitengewone kosten voor het kind vallen dan onder deze restcategorie.

Zo verloopt het innen van de buitengewone kosten kind

Vooraleer je de buitengewone kosten voor het kind mag maken, moeten de ouders akkoord zijn met de opportuniteit van de uitgave en de hoogte ervan (tenzij in het geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld na een ongeval). Je houdt best bewijsstukken bij van het akkoord door de andere ouder.

Om de drie maand rekenen de ouders vervolgens de buitengewone kosten voor het kind af. Het is de ouder die om betaling vraagt die de noodzakelijke bewijsstukken moet voorleggen. De andere ouder moet vervolgens binnen een termijn van 15 dagen tot betaling overgaan.

Anderzijds moet de ouder die tussenkomsten ontvangt, zoals de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering of van een studiebeurs, een overzicht bijhouden van de ontvangen bedragen. Jaarlijks in de maand september moet dit dan worden voorgelegd en dient er bij de afrekening rekening mee te worden gehouden.

Afwijken van regeling buitengewone kosten kind is mogelijk

Als ouders staat het jullie natuurlijk vrij om onderling andere afspraken te maken. Zo kan van de lijst met buitengewone kosten voor het kind worden afgeweken. Ouders kunnen voor sommige categorieën ook forfaitaire bijdragen bepalen. Ook de rechter kan overigens van bovenstaande lijst afwijken. Werden er geen afspraken gemaakt? Dan schept bovenstaande lijst duidelijkheid over de buitengewone kosten voor het kind.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie