De burgerLeven & Wonen

Welke huisdieren mag je eigenlijk hebben?

In België legt men aan de hand van verschillende lijsten vast welke dieren men mag houden als huisdier. Voor zo’n huisdieren moet men niet over een bijzondere erkenning beschikken. Bijzonder is dat zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel een eigen lijst kennen. Hierdoor mag men in Vlaanderen bijvoorbeeld niet de Aziatisch gestreepte grondeekhoorn als huisdier houden, terwijl dat in het Brussels Gewest wel gewoon toegelaten is.

Huisdieren toegelaten in alle Gewesten

Voor Vlaanderen moeten we kijken naar de wijzigingen die de Vlaamse Regering heeft ingeschreven in het KB van 16 juli 2009, BS 24 augustus 2009. Wat Wallonië betreft gaat het dan weer om een Besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2018, BS 25 september 2018. In Brussel werkt men tot slot nog steeds verder met het oude KB van 16 juli 2009, waarin men in Vlaanderen dus enkele wijzigingen heeft onderschreven. Door de verschillende al dan niet gewijzigde lijsten naast elkaar te leggen, kan men nagaan welke huisdieren in alle Gewesten toegelaten zijn.

Benaming dier (Nederlandstalig) Foto
Bennett’s wallabie
Hond
Kat
Fret
Gedomesticeerde ezel
Muildier
Paard
Muilezel
Varken
Guanaco
Gedomesticeerde alpaca
Axishert
Edelhert
Sikahert
Damhert
Huisrund (koe)
Gedomesticeerde lama
Gedomesticeerde Aziatische buffel
Gedomesticeerde geit
Steenbok
Wild schaap
Gedomesticeerd schaap
Zwartstaartprairiehond
Oostelijke wangzakeekhoorn
Chinese dwerghamster
Goudhamster
Campbells dwerghamster
Roborovski dwerghamster
Dzjoengaarse dwerghamster
Echte renmuizen
Woestijnmuizen
Stekelmuis
Dwergmuis
Afrikaanse dwergmuis
Huismuis (kweekvormen)
Bruine rat (kweekvormen)
Chinchilla (kweekvormen)
Cavia
Mara
Degoe
Konijn

Afwijkingen per Gewest

In Vlaanderen hebben de kwekers van de halfwilde Bengaalse kat een aanvraag ingediend om de soort op te nemen op de positieflijst. De Vlaamse Regering gaf daar gehoor aan, waardoor het dier sinds 14 september 2018 in Vlaanderen als huisdier is toegestaan. In Brussel en Wallonië is dat echter (nog) niet het geval.  Een andere bijzonderheid is dat hoewel het varken zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië als huisdier is toegelaten, men in het Waals Gewest specificeert dat niet alleen het huisvarken maar ook het wilde zwijn als huisdier toegelaten is.

De Amerikaanse bizon en de ree zullen dan weer vanaf 1 januari 2019 in het Waals Gewest zijn toegelaten. De Aziatisch gestreepte grondeekhoorn zal echter vanaf die datum niet langer toegelaten zijn in zowel het Vlaams als het Waals Gewest, hoewel men er in Wallonië voor kiest om bestaande erkenningen ook nadien te respecteren. In Vlaanderen is de Aziatisch gestreepte grondeekhoorn dan weer integraal verboden als huisdier. In Brussel stelt zich blijkbaar geen probleem en mag men de Aziatisch gestreepte grondeekhoorn ook na 1 januari 2019 gewoon als huisdier houden. Dat laatste is heel bijzonder: de Europese Unie heeft de Aziatisch gestreepte grondeekhoorn immers op de lijst van invasieve exoten geplaatst.

Benaming dier (Nederlandstalig) Waar toegelaten? Foto
Halfwilde Bengaalse kat Vlaanderen, vanaf 14 september 2018
Amerikaanse Bizon (niet de Europese Wisent) Wallonië, vanaf 1 januari 2019
Ree Wallonië, vanaf 1 januari 2019
Aziatisch gestreepte grondeekhoorn Brussel, integraal toegelaten
Wallonië, vanaf 1 januari 2019 enkel nog voor bestaande erkenningen

Geef een reactie