EconomieFiscaalWerk & SociaalWerk en ontslag

Welke vrijwilligersvergoeding mag je in 2020 toekennen?

Volgens een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven, zouden ongeveer één op de acht Belgen vrijwilligerswerk verrichten, hoewel vaak in ongeorganiseerd verband. Daar vooral lager geschoolden vrijwilligerswerk verrichten[1] is het niet onlogisch dat veel organisaties een vrijwilligersvergoeding toekennen. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden met een maximaal forfait.

Voorwaarden voor geldige vrijwilligersvergoeding in 2020

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd en kan enkel gebeuren bij instellingen die geen winst willen maken. Het gaat bijvoorbeeld om een vzw als de Pairi Daiza Foundation, een stichting van openbaar nut zoals het Rode Kruis of een openbaar bestuur zoals een vzw. Hoewel vrijwilligerswerk in principe onbezoldigd is, mag de vrijwilliger wel een onkostenvergoeding ontvangen. Omdat zo’n onkostenvergoeding principieel louter gemaakte onkosten vergoedt en geen loon is, blijft deze vergoeding onbelast.

De onkostenvergoeding kan daarbij worden toegekend op basis van werkelijk aangetoonde onkosten of forfaitair, waarbij je wel bepaalde fiscale drempels moet respecteren. Vereist is bovendien ook dat het wel degelijk gaat om vrijwilligerswerk. Wie bijvoorbeeld ook als werknemer voor de vzw aan de slag is, mag niet hetzelfde werk als vrijwilliger uitvoeren voor dezelfde vzw (ander werk is wel toegestaan).

Grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding in 2020

In een nieuwe circulaire van 23 januari werden de nieuwe grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding in 2020 gepubliceerd. Het gaat hierbij om het niet te bewijzen forfait. De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding in 2020 zijn:

  • Een maximale dagvergoeding van 34,71 euro;
  • Zonder dat het totaal per jaar de grens van 388,40 euro mag overschrijden.

Verhoogde grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding in 2020

Voor drie specifieke categorieën van vrijwilligers mag de vrijwilligersvergoeding in 2020 hoger zijn. Het gaat om volgende categorieën van vrijwilligers:

  • Vrijwilligers bij niet-dringend liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen
  • Nachtoppas en dagoppas bij hulpbehoevende personen
  • Vrijwilligers in de sportsector: sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinators, sportscheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers, materiaalmeesters en seingevers bij sportwedstrijden

Voor hen blijft het dagplafond behouden maar mag de maximale jaarlijkse vrijwilligersvergoeding in 2020 hoger zijn. De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding in 2020 zijn:

  • Een maximale dagvergoeding van 34,71 euro
  • Zonder dat het totaal per jaar de grens van 549,90 euro mag overschrijden.

Belangrijk om te weten is dat er twee uitzonderingen van toepassing zijn waarbij de verhoogde grensbedragen niet moeten worden toegepast. Dit is in de eerste plaats het geval wanneer een vrijwilliger al een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangt. Daarnaast is er een cumulverbod met het verenigingswerk voor dezelfde vereniging tijdens dezelfde periode.

Verplaatsingskosten voor vrijwilligers in 2020

In bovenstaande forfaitaire regeling zitten de verplaatsingskosten niet begrepen. Op basis van bewijsstukken is het met andere woorden mogelijk om deze verplaatsingskosten eveneens onbelast te vergoeden en dit tot maximaal 2.000 kilometer per jaar. Hiervoor hanteer je volgende tarieven:

  • Verplaatsing met de fiets: € 0,23 / km
  • Verplaatsing met een auto, motor of bromfiets: € 0,3656 / km
  • Verplaatsing met het openbaar vervoer: vergoeding van 100% van de gemaakte verplaatsingskosten, zonder dat het hoger mag zijn dan de vergoeding die zou worden toegekend voor dezelfde verplaatsing met de wagen (vooral nadelig bij korte afstanden).

Deze tarieven blijven van toepassing tot en met 30 juni 2020.

[1] Absolute cijfers: volgens het onderzoek beschikt 51,8% van de vrijwilligers niet over een diploma hoger onderwijs. Relatief gezien neemt het vrijwilligerswerk echter sterk toe naarmate de scholingsgraad stijgt en ligt het relatief percentage het laagst bij laaggeschoolde arbeidsongeschikten, werklozen en huismannen of -vrouwen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie