In de persProcesvoering

Wordt het moeilijker om in te gaan tegen bouwplannen?

Als burger zal het een stuk moeilijker worden om in te gaan tegen bouwplannen, althans als het van bevoegd minister Joke Schauvliege afhangt. Moeten we ons zorgen maken of zal de Raad van State ook deze beslissing terugfluiten?

Groen is erg kritisch voor de plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen. Zij vinden dat het belang van burgerparticipatie in grote projecten gegarandeerd moet blijven. De plannen van de Vlaamse overheid om procedures tegen bouwplannen moeilijker te maken,  stuit Groen dan ook tegen de borst.  Hoe zit dat juist met die plannen en moeten we ons wel echt zorgen maken?

Waarover gaat het?

Het doel van de Vlaamse meerderheid: in beroep gaan tegen bouwplannen moet moeilijker worden. De juridische discussies rond projecten als Uplace of Oosterweel hebben dan ook blijkbaar voor diepe wonden weten te zorgen.

Beroep, dat zou enkel nog mogelijk zijn wanneer je tijdens het zogenaamde “openbaar onderzoek” een gemotiveerd standpunt, een opmerking of een bezwaar indiende. Jarenlange procedures, dat zou tot het verleden moeten horen.

Pittig detail: zo’n “openbaar onderzoek”, in de praktijk is dat een geel aanplakbiljet dat ergens met een piket in de grond wordt aangebracht.

Raad van State is (opnieuw) kritisch

De Raad van State heeft alvast een advies uitgebracht. Zo stelt het dat deze regeling in strijd zou zijn met de beroepsmogelijkheden die in het Verdrag van Aarhus worden gegarandeerd. In het Verdrag van Aarhus worden onder andere bepalingen uiteengezet over hoe burgers inspraak kunnen hebben bij de besluitvorming én ook toegang moeten krijgen tot de rechter in het geval van milieuaangelegenheden.

Letterlijk luidt het bij de Raad van State:

Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt niet met de plicht van de Verdragsstaten om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen.

Bevoegd minister Joke Schauvliege heeft alvast nog niet gereageerd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie