Proces

Aangepaste omzettingstabel waardering vruchtgebruik: juli 2018 – 2019

In het geval van erfrechtelijk vruchtgebruik kunnen de erfgenamen ervoor kiezen om het vruchtgebruik om te zetten. Zo zij daarover geen overeenstemming vinden kunnen zij naar de familierechtbank stappen. Daar zal men het vruchtgebruik waarderen aan de hand van zogenaamde omzettingstabellen. Die omzettingstabellen houden rekening met de levensverwachtingen en bestaan dan ook uit twee versies: een vrouwelijke en een mannelijke versie.

Omzettingstabel waarde erfrechtelijk vruchtgebruik

Onderstaande omzettingstabellen worden gebruikt voor het omzetten van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. Vanaf 1 september 2018 zal het echter ook gebruikt kunnen worden voor de omzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende echtgenoot of de niet-gemeenschappelijke kinderen. Na de waardering kan men het vruchtgebruik dan omzetten in een deel volle eigendom, in een lijfrente of in een som geld.

De partijen genieten de vrijheid om zelf tot overeenstemming te komen. Indien er gekozen wordt voor de tussenkomst van de rechter, dan moet die rechter de omzettingstabellen hanteren. Die omzettingstabellen geven de waarde aan van het vruchtgebruik en dit door het te formuleren als een percentage van de normale verkoopwaarde van hetgeen valt onder het vruchtgebruik.

Hierbij houdt men rekening met:

  • De levensverwachting per geboortegeneratie;
  • De gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de lineaire obligaties waarvan de maturiteit gelijk is met de levensverwachting van de vruchtgebruiker en waarbij een minimale intrestvoet van 1% wordt gehanteerd.

Het zijn deze fluctuerende factoren die ervoor zorgen dat de waarderingstabellen jaarlijks aangepast dienen te worden. Voor de waardering dient men zich te baseren op:

  • De verkoopwaarde van de goederen;
  • De leeftijd van de vruchtgebruiker op het moment van de indiening van het verzoekschrift (en dus niet op het moment van verkrijging van het vruchtgebruik).

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2018


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie