Straf

Overtreding nieuwe Reiswet: minnelijke schikking mogelijk

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Reiswet in voege getreden. In een eerder artikel gaven we al aan hoe de consument extra bescherming geniet bij zogenaamde pakketreizen. Hierbij kan echter ook de overtredende reisprofessional strafrechtelijk vervolgd worden. In de praktijk zal de Economische Inspectie echter (vaak) een minnelijke schikking voorstellen om de overtreding buitengerechtelijk aan te pakken. Verschillende Koninklijke en Ministeriële Besluiten geven nu de minimum- en maximumgrenzen aan van die minnelijke schikking.

Minnelijke schikking bij overtreding Reiswet

Wanneer een controlerende ambtenaar een door een reisprofessional begane inbreuk vaststelt, stelt de ambtenaar hiervan een PV op. Het PV wordt vervolgens verzonden naar de directeur-generaal van de Economische Inspectie. De directeur-generaal kan dan een minnelijke schikking voorstellen. Na het betalen van die minnelijke schikking komt de strafvordering te vervallen.

Een eventuele afwezigheid van de directeur-generaal toornt niet aan dit principe. In zo’n geval zal immers de adviseur-generaal van de Economische Inspectie zo’n minnelijke schikking kunnen voorstellen.

Het voorstel tot betaling ontvang je steeds binnen zes maanden na het opstellen van het pv en zal steeds aangeven welke betalingstermijn er van toepassing is. Er geldt een betalingstermijn van maximaal drie maanden dat na gemotiveerde aanvraag wel tot zes maanden kan opgetrokken worden. Betaal je niet of ontvang je geen voorstel tot betaling? Dan wordt het PV naar de procureur des Konings doorgezonden en zal er een strafrechtelijke sanctie volgen.

Wetgever legt grenzen op

In principe geniet de ambtenaar de vrijheid om zelf een som voor de minnelijke schikking voor te stellen. De wetgever verplicht hem echter om bepaalde minimale en maximale bedragen te hanteren die afhangen van het type overtreding.

  Minimumgrens Maximumgrens
Inbreuk op de regels die de consument moet beschermen tegen de insolventie van de reisprofessional 26 EUR 400.000 EUR
Andere inbreuken 26 EUR 200.000 EUR

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie