Staat & Bestuur

Ambtenaren hoeven beslissing orgaandonatie niet langer in te schrijven

Voor gemeenteambtenaren is het niet langer nodig om in het vreemdelingen- of het bevolkingsregister informatie op te nemen over orgaandonaties na het overlijden. Deze verplichting is afgeschaft omdat er sinds 1 juli 2020 een centrale databank is waarin alles wordt geregistreerd.

Nieuw systeem sinds 1 juli 2020

De regel is dat iedereen een potentiële orgaandonor is, tenzij je je er uitdrukkelijk tegen verzet. Voor 1 juli 2020 kon men zich enkel voor of tegen een orgaandonatie uitspreken. Toen was het ook noodzakelijk dat de keuze in de registers werd ingeschreven. Deze informatie was echter weinig transparant. Na een overlijden werd daarom vaak aan de familie de vraag gesteld. Bij twijfel werd beslist om niet over te gaan tot de verwijdering van de organen. Het probleem is dat de interessantste organen vaak afkomstig zijn van mensen die onverwacht uit het leven worden gerukt, bijvoorbeeld bij een auto-ongeval. Zij hebben zelden met familieleden gesproken over hun wensen na hun overlijden.

Sinds 1 juli 2020 is er een centrale databank waarin deze informatie wordt opgenomen. De regel is nog steeds dat iedereen een potentiële donor is, tenzij je je er uitdrukkelijk tegen verzet. Bij het nieuwe systeem kan de zorgverlener in de centrale databank controleren of jij je hebt verzet of net uitdrukkelijk instemde. Dit laatste helpt conflicten met familieleden te voorkomen en zorgt ervoor dat artsen sneller kunnen handelen.

Zelf registreren voor orgaandonatie

Als burger kan je je hier rechtstreeks en online voor registreren via www.mijngezondheid.be. Alleen jijzelf kan de beslissing nemen. Bij minderjarigen of onbekwamen kan de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen de keuze verzetten.

Via het online platform kan je niet alleen in het algemeen verzetten of instemmen, maar bovendien ook keuzes maken bij vier verschillende categorieën:

  • Donatie van organen voor een orgaantransplantatie
  • Donatie van weefsels en cellen voor een transplantatie
  • Donatie van organen, weefsels en cellen voor geneesmiddelenvervaardiging
  • Donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek

Weet wel dat de laatste groep niet hetzelfde is als het lichaam afstaan aan de wetenschap. Hiervoor moet je een eigenhandig geschreven, gedateerde en ondertekende verklaring naar de universitaire instelling naar keuze verzenden.

Omwille van het nieuwe systeem vindt de regering het niet meer wenselijk om deze informatie ook in de bevolkings- of vreemdelingenregisters in te schrijven. Deze wijziging treedt met terugkerende kracht in op 1 juli 2020, de dag waarop de nieuwe regeling grotendeels in werking trad.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie