EconomieInternationaal

Annulering registratie Crocs door het Gerecht

De Crocs-klompen kennen we intussen allemaal wel. Het ontwerp van de schoenen was altijd wel controversieel. Terwijl sommigen erbij zworen vonden anderen ze afschuwelijk. Ter bescherming van deze lichtgewicht schoenen werden ze reeds in 2004 geregistreerd. Die registratie wordt nu geannuleerd na tussenkomst van het Gerecht van de Europese Unie. De reden? De schoenen zouden meer dan twaalf maanden voor de registratie reeds geopenbaard geweest zijn in de Verenigde Staten.

Wat ging vooraf?

Op 22 november 2004 diende het bedrijf een Gemeenschapsmodel voor schoenen in. Vanaf 28 mei 2004 claimde het dan ook prioriteit. Negen jaar later startte een Frans bedrijf, Gifi (voornamelijk gekend omwille van zijn assortiment aan meubilair), een nietigheidsprocedure bij het EUIPO (het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie). Zij haalden aan dat het ontwerp niet “nieuw” was en dus niet kon geregistreerd worden. De reden: het werd meer dan twaalf maanden eerder al publiek geopenbaard.

Dat bleek inderdaad te kloppen. Zo werden de eerste Crocs tentoongesteld op een internationale bootshow in California, volgde reeds de verkoop van tienduizend Crocs in de V.S. en werd het model ook reeds op hun website getoond. Het bedrijf achter de Crocs ontkende de feiten niet. Het EUIPO volgde die redenering. Toch trok Crocs naar het Europees Gerecht.

Gaat het om openbaring aan het publiek?

Het Gerecht diende nu uit te maken of het al dan niet ging om een openbaring aan het publiek. Crocs haalde immers aan dat voorgenoemde handelingen redelijkerwijs “niet gekend konden zijn” in “de gespecialiseerde kringen in de betrokken sector in de EU”. Volgens hen ging het immers om handelingen buiten de EU waarbij geen enkele link was naar de betrokken sectoren in de Unie. Ook wat betreft de openbaarmaking op de website hanteerde het die zienswijze: de website van Crocs was op dat moment niet eens bereikbaar onder populaire zoektermen zoals “schoenen” of klompen”.

Het Gerecht diende met andere woorden te oordelen of een openbaarmaking buiten de EU ook als openbaarmaking naar EU-recht kon aanzien worden. Oftewel: is er een territoriumbeginsel van toepassing op het “openbaringsverbod” uit het Unierecht? Indien dat niet het geval is: wanneer wordt een openbaarmaking buiten de EU al dan niet aanzien als een openbaarmaking in de Unie?

De uitspraak

Het Gerecht oordeelde dat de openbaarmaking wel degelijk ook buiten de EU kon plaatsvinden. Hiervoor dient gekeken te worden of “professionals uit de betrokken sector van de EU” weet konden hebben van die evenementen of openbaarmakingen. Volgens het Gerecht was dat het geval: ook het Europese publiek kon de Crocs-klompen immers opmerken tijdens de internationale bootshow of tijdens de eerste distributie.

Het Gerecht oordeelde dan ook dat het, gelet op het “belang van Amerikaanse commerciële trends op de Europese markt”, onwaarschijnlijk was dat het ontwerp niet kon worden opgemerkt door “gespecialiseerde kringen in de betrokken sector van de EU”. Het Gerecht bevestigde dan ook de annulering van de eerdere registratie.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie